Dokumenty školy a poradenství

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – DOKUMENTY KE STAŽENÍ (MS Word a Pdf)

Informace k zápisu do 1.třídy ,

Zápisový list (Word), Zápisový list (pdf)

Žádost o přijetí 1.třída (Word)Žádost o přijetí 1.třída (pdf),

Žádost o přijetí-mladší děti (Word), Žádost o přijetí-mladší děti (pdf),

Žádost o odklad + podklady (Word)Žádost o odklad + podklady (pdf),

Přihláška do družiny

PRO RODIČE

Organizace školního roku 2020/21 pro rodiče

Školní vzdělávací plán – originál

Organizační struktura zaměstmanců

ŠKOLNÍ ŘÁD A SOUVISEJÍCÍ

ŠKOLNÍ ŘÁDKlasifikační řád_Dodatek Distanční výuka, Vnitřní řád školy Dodatek Distanční výuka

Příloha školního řádu: Individuální vzdělávání

Pravidla hodnocení žáků

Školní účty Edupage a Google Suite informace pro rodiče

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu: 

Schválený plán rozpočtu v roce 2022-2024

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2020_21

ARCHIV Výročních zpráv

Výroční zpráva 2019-20Výroční Zpráva_2018-2019Výroční zpráva 2017-2018Výroční zpráva 2016-2017Výroční zpráva-2015-2016Výroční zpráva 2014 – 2015Výroční zpráva 2013-2014Výroční zpráva 2012-2013

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 – 2018

Almanach k 30. výročí školy 

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Monika Kozubková

Plán_Výchovného Poradce_2020-21

Informace_pro_rodiče a žáky VP_2020/21

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace ke státním přijímacím zkouškám na SŠ

Pro vycházející žáky: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-statnich-prijimacich-zkouskach/

TISKOPISY KE STAŽENÍ:

Žádost o uvolnění z výuky

Potvrzení k povolení inkasa

Žádost o uvolnění z TV

STANOVISKO-REGIS.-PRAKTICKEHO_ODBORNEHO-LEKARE

Příloha žádosti o uvolneni z TV: nepritomnost-ve-vyuce