Bezpečnost na Internetu

Příručka pro rodiče: zajistěte svým dětem zodpovědný vstup do digitálního světa

PŘÍRUČKA PRO RODIČE

Jak rozpoznat lež na Internetu? Pozor na propagandu!

Sharenting – pro rodiče

Možnost se zapojit do výzkumu anonymně:  Výzkum probíhá v rámci projektu Škola dobrých vztahů, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Bezpečnost na Internetu – video

E-bezpečí

Poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, jen za letošní rok řešila pres 100 případů kyberšikany, stalkingu, sextingu apod.

Video Sociální bubliny

Chytrá O2 škola

Rodičovská kontrola

Krátká videa pro seznámení s běžným nebezpečím v on-line světě:

Antivirus

Spam

Ransomware

Krádež identity

Phishing

Malware

Kybergrooming – nebezpečné seznamování v online prostředí
https://www.youtube.com/watch?v=mn0Fzgh_1tg&t=231s

Kyberšikana – proč vzníká a jaké jsou její nejčastější motivy
https://www.youtube.com/watch?v=FDGUltgRq7U&feature=youtu.be

Digitální stopy
https://www.youtube.com/watch?v=cDX-5RUW468&feature=youtu.be

Sociální bubliny a sociální sítě
https://www.youtube.com/watch?v=hmUI8TXScV0

Co dělat, když tě na internetu někdo vydírá?
https://www.youtube.com/watch?v=v47Dv6WJ9w4&feature=youtu.be

Jak si ověřovat informace na Internetu
https://www.youtube.com/watch?v=FbfUe3dhC1Q&feature=youtu.be

Online podvody
https://www.youtube.com/watch?v=7E8qjItKzsw&feature=youtu.be

Pro pedagogy pak jsou k dispozici např:

Základy autorského práva pro pedagogy a studenty
https://www.youtube.com/watch?v=-rZpVMEjiwc&feature=youtu.be