Pro rodiče

Formuláře, žádosti

Mailové adresy učitelé, asistenti, družina

ŠKOLNÍ ŘÁD

Příloha školního řádu: Individuální vzdělávání

Z důvodu frekventovaného provozu na parkovišti a dvoře školy v průběhu dne (zaměstnanci školy, pošta, zásobování apod.) musí žáci, kteří dojíždí do školy na kolech či koloběžkách, v areálu školy z kola či koloběžky sesednout.

Toto opatření je vyhlášeno z důvodu zajištění bezpečnosti našich žáků.

                                                                                                     Mgr. Robert Kaleta – ředitel školy

Systém kurzů v průběhu školní docházky

Distanční výuka – nápověda

Sešity dle ročníků

Organizace školního roku 2023-24 (třídní schůzky, prázdniny)

Systém kurzů v průběhů povinné školní docházky – lyžák, ozdravný pobyt, sportovně-turistický kurz apod.

Počítačová učebna pro žáky bez PC – hodiny pro žáky, kterí nemají doma PC/tablet nebo jejich zařízení je zrovna nefunkční (žáci mají možnost dodělat si úkol v digitální podobě, odevzdat online úkol, dodělat si práci, kterou v hodině nestihl)

I. stupeň: Úterý 12 40 – 13 15 malá učebna PC

II. stupeň: Pondělí 13 30 – 14 15 malá učebna PC

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zinecker, zinecker@kestud.cz

Podmínka účasti:

1. Žák musí kontaktovat pana Zineckera vždy dopředu.

2.Práce, úkol musí souviset se školou.