Platby školních akcí

PLATBA NA ÚČET ŠKOLY – akce typu LYŽAŘSKÝ KURZ, OZDRAVNÉ POBYTY, ADAPTAČNÍ KURZ a jiné.

MOŽNOSTI PLATBY:

peníze na účet školy: č.účtu: 123-381970237/0100 

Variabilní symbol :  vždy prvních 6 číslic rodného čísla dítěte, do poznámek u internetbankingu napište Příjmení žáka, lyžařský kurz/ozdravný pobyt/adaptační kurz.

V případě nejasností kontaktujte vedoucího kurzu nebo naší paní ekonomku na ekonom@kestud.cz, tel: 558 847 918