ICT metodik

ICT koordinátor – Mgr. Jiří Zinecker  +420 778 536 661,  zinecker@kestud.cz

V případě potřeby pro Edupage (žákovská knížka, rozvrh, komunikační kanál rodiče, žáci a škola) – kontaktujte třídního učitele.

Poradna pro distanční výuku – zinecker@kestud.cz, kaleta@kestud.cz

Videokonference probíhají v prostředí Google aplikace – Workspace: v aplikaci Meet

Typy účtů a platforem u nás ve škole:

EDUPAGE – žákovská knížka, komunikace žák, rodiče a škola (oznámení, zprávy, chaty, domácí úkoly apod.)

Rozdíl mezi rodičovským a žákovským účtem

Workspace – Google – žáci mají založené po dobu školní docházky školní účty pod doménou kestud.cz, využívají tento účet pro hodiny informatiky a distanční výuky (videokonference v Meetu).

Externí IT správa – POČÍTAČE ORLOVÁ s.r.o.

Správa webových stránek: Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Barbora Křehlíková

Školní účty u nás na Studánce – další informace pro rodiče

BEZPEČNOST NA INTERNETU

Odkazy na webové portály věnované bezpečnosti na Internetu a s ním spojenými riziky

Video Bezpečnost online

E-bezpečí

Chytrá O2 škola

Rodičovská kontrola

Krátká videa pro seznámení s běžným nebezpečím v on-line světě:

Antivirus

Spam

Ransomware

Krádež identity

Phishing

Malware