ICT metodik

ICT koordinátor – Mgr. Jiří Zinecker  +420 778 536 661,  zinecker@kestud.cz

V případě potřeby pro Edupage (žákovská knížka, rozvrh, komunikační kanál rodiče, žáci a škola) – kontaktujte třídního učitele.

Poradna pro distanční výuku – zinecker@kestud.cz, kaleta@kestud.cz

Videokonference probíhají v prostředí Google aplikace – Workspace: v aplikaci Meet

Typy účtů a platforem u nás ve škole:

EDUPAGE – žákovská knížka, komunikace žák, rodiče a škola (oznámení, zprávy, chaty, domácí úkoly apod.)

Rozdíl mezi rodičovským a žákovským účtem

Workspace – Google – žáci mají založené po dobu školní docházky školní účty pod doménou kestud.cz, využívají tento účet pro hodiny informatiky a distanční výuky (videokonference v Meetu).

Externí IT správa – POČÍTAČE ORLOVÁ s.r.o.

Správa webových stránek: Mgr. Robert Kaleta, Mgr. Radka Bednarzová

Školní účty u nás na Studánce – další informace pro rodiče

MOŽNOST ZÁPŮJČKY DOMŮ CHROMEBOOKŮ Z PROGRAMU NPOPREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

  • INFORMUJTE SE NA zinecker@kestud.cz nebo ředitelství školy
  • PODMÍNKOU ZÁPŮJČKY JE PODPIS SMLOUVY SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM

POKUD NEMÁŠ POČÍTAČ/TABLET TAK MÁTE TAKÉ DALŠÍ MOŽNOST, A TO PŘÍMO VE ŠKOLE

Počítačová učebna pro žáky bez PC – hodiny pro žáky, kterí nemají doma PC/tablet nebo jejich zařízení je zrovna nefunkční (žáci mají možnost dodělat si úkol v digitální podobě, odevzdat online úkol, dodělat si práci, kterou v hodině nestihl)

I. stupeň: Pondělí12 40 – 13 30 malá učebna PC

II. stupeň: Středa 13 30 – 14 15 malá učebna PC

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zinecker, zinecker@kestud.cz

Podmínka účasti:

1. Žák musí kontaktovat pana Zineckera vždy dopředu.

2.Práce, úkol musí souviset se školou.

PROGRAM NPO – PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI:

  • je určen pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby využívali:
    1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu.
    2. V domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod.
    3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).

BEZPEČNOST NA INTERNETU

Odkazy na webové portály věnované bezpečnosti na Internetu a s ním spojenými riziky

Video Bezpečnost online

E-bezpečí

Chytrá O2 škola

Rodičovská kontrola

10 běžných dovedností, které by měli zvládnout žáci, aby zajistili své vlastní bezpečí v online prostředí

Krátká videa pro seznámení s běžným nebezpečím v on-line světě:

Antivirus

Spam

Ransomware

Krádež identity

Phishing

Malware

UMĚLÁ INTELIGENCE V PRAXI