GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), které má za cíl zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob. Tento předpis se týká všech subjektů, které data FO shromažďují nebo zpracovávají, obecně všech, kdo s nimi mohou přijít do styku, týká se tedy i základních škol.

Na naší škole probíhá zpracovávání osobních údajů žáků a zaměstnanců v souladu s patřičnými zákony. Pro činnost naší školy (příspěvkové organizace) se osobní údaje zpracovávají zejména pro tyto účely:

 • zápis k základnímu vzdělávání
 • zajištění základního vzdělávání
 • zájmové vzdělávání ve školní družině
 • zajištění školního stravování
 • poskytování poradenských služeb ve školách
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • výběrová řízení na zaměstnance
 • pracovněprávní a mzdová agenda
 • evidence úrazů
 • ochrana majetku a osob
 • prezentace příspěvkové organizace
 • organizace ozdravných pobytů, zájezdů, exkurzí, sportovních, lyžařských kurzů, apod.
 • projekty, žádosti o dotace
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • smlouvy a objednávky služeb

Pověřencem pro ochranu osobních údajů na ZŠ Ke Studánce 1050 je zaměstnanec MÚ Orlová, tel. 596 581 174, e-mail. poverenec@muor.cz

Na školních akcích pořizuje pověřená osoba fotografie, videa a zvukové záznamy, které jsou použity k prezentaci školy na oficiálních webových stránkách školy a města, nebo v místním tisku.

Směrnice:

Směrnice o_nakládání_s_osobními_údaji

Informační memorandum

Zápisový list pro školní rok 2021/2022