Školní družina

Zápis do ŠD 2024/2025

Zápis pra žáky 1. tříd: proběhne před schůzkou zákonných zástupců žáků 1. tříd – 13.6.2024 ve školní družině od 15 30 do 16, 00 h.
Zápis pro žáky budoucí žáky 2. – 5. tříd – 14.6.2024 ve vestibulu školy od 07 00 do 11 00 a od 15 00 do 17 00.

Běžný provoz ŠD od 6 – 17, 00 h.

PŘIPOMÍNÁME ZMĚNU PLATBY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ . Dle novely školského zákona zřizovatel od roku 2024 určuje výši úplaty za vzdělávání ve školní družině a to od září 2024 .

Úhrada školní družiny za 1. pololetí bude probíhat v posledním týdnu v srpnu, před nástupem do školy. Za druhé pololetí pak v měsíci lednu. Měsíční úplata je 300 Kč za měsíc.

  1. pololetí (září 2024 – leden 2025):     5 x 300 Kč Celkem 1500 Kč
  2. pololetí (únor 2025 – červen 2025):  5 x 300 Kč Celkem 1500 Kč

Způsob placení: převodem na účet 

Termíny plateb:  srpen 26. – 31.8.2024, leden 27.1. – 31.1.2025

Číslo účtu: 123-381970237/0100  KB Orlová 

Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr, př. dítě narozené 1.1.2005 bude mít VS 01012005

Do poznámky interbankingu uveďte jméno DÍTĚTE A TŘÍDU.

Platby neposílejte dříve, jen v daném termínu. Děkujeme za pochopení.

V případě, že rodiče nevlastní bankovní účet je možné úhradu provést v hotovosti od 29.8. do 30.8.2024 od 7 30 do 12 30 u vedoucí školní družiny Renáty Křehlíkové, krehlikova@kestud.cz.

Provoz školní družiny 28.6.2024 (den vysvědčení)

Slavnostní den předání vysvědčení – v provozu pouze ranní družina od 06 00 do 7 45.   Mgr. Robert Kaleta

KONTAKTY

Telefon: 558 847 916

Vedoucí vychovatelka ŠD 1: Liběna Greplová

e-mail: greplova@kestud.cz

Vychovatelka ŠD 2: Renáta Křehlíková

e-mail: krehlikova@kestud.cz

Vychovatelka ŠD 3: Jana Kuzníková

e-mail: kuznikova@kestud.cz

Děti se učily poskytnout první pomoc i ošetření. 

🩺
🚑

Dnes odpoledne nás ve školní družině navštívil místní Český červený kříž. Děti se rozdělily do skupinek, kde se na stanovištích dozvěděly základní informace první pomoci. Každý si mohl vyzkoušet resuscitaci, zafixovat zlomeninu, zastavit krvácení a ošetřit ránu. Děkujeme Českému červenému kříži za poutavou přednášku a těšíme se na další spolupráci.

Vědomostně sportovní odpoledne
Tvary a barvičky

Zábavný závod

JARO VE šKOLNÍ DRUŽINĚ

Velikonoční stezka 🐣🐰🐣

Děti ze školní družiny dnes čekala naučně zábavná stezka. Stezka byla zaměřená na jednotlivé dny celého velikonočního týdne, které nesou zajímavé pojmenování, pojí se s nimi spousta lidových zvyků, tradic a pověr. Na školní zahradě byly rozmístěny úkoly s velikonočními symboly a k ním krátké povídání. Děti stezku zdárně splnily a na závěr všechny čekala zasloužená sladká odměna.

Návštěva na ZUŠ – Máme rádi rytmus a pohyb. Paní učitelka Mirka Repperová si pro nás připravila poutavou vzdělávací hodinu , při které si děti zazpívaly, zatančily a zahrály. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci se ZUŠ.

https://drive.google.com/file/d/1asYWZHEkw8nEyVwzGkb16dLSZQe0a8Dh/view

Tento týden jsme v družině začali vítat jaro. Děti si vyrobily veselého panáčka. Nyní musí poctivě zalévat, ať se brzy mohou pyšnit vlasatým kamarádem.

Turnaj ve stolním fotbálku

Během zimních měsíců probíhalo fotbalové klání v jednotlivých odděleních. Všichni zúčastnění se snažili, kdo nehrál, aspoň fandil. Vítězům gratulujeme!

Děti ze školní družiny na besedě v knihovně “ Co sežral žralok“

Orlová je moje město
Družstva vytvořená ze všech žáků družiny se sešla, aby ukázala své vědomosti o městě, kde žijí. Nejprve je čekal kvíz, poté poznávání důležitých míst, křížovka a složení znaku Orlové. Všichni se snažili a výsledky byly velmi těsné, odměnu si zasloužili.

Čas pro ptáky aneb plníme krmítka
Je leden, venku zima a ptáci si těžko obstarávají potravu. Děti z družiny si o ptácích povídaly, kreslily ptačí krmítka a nakonec je i naplnily. Na větve pověsily lojové koule. Tak ať ptáčkům chutná.

Čertovská nadílka
Školní družinu navštívil Mikuláš se svým doprovodem – čertem a andělem. Mikuláš pochválil šikovné děti a čert umazal ty, které ještě mají co dohánět. Děti pak všem zazpívaly a přednesly básničky. Mikuláš je odměnil sladkostí. A pak už byla zábava, tanec střídal hry a všichni se řádně vydováděli.

První sníh a první bobování

Keramický kroužek
Naše domečky jsou hotové a my doufáme, že se vám budou líbit. Přijďte se podívat na vánoční výstavu.

Podzim ve školní družině

Pohyb je nám vlastní
Každé pondělí k nám chodí praktikanti z Dakolu a připravují pro nás různé činnosti. Tentokrát to byla venkovní stanoviště, kde jsme museli předvést obratnost, mrštnost i rychlost. Moc nás to bavilo a všichni jsme se snažili. Za to nás čekala sladká odměna. Těšíme se na další akce.

Keramický kroužek
Pracovat s hlínou jsme teprve začali a rovnou těžký úkol. Domečky na vánoční výstavu. Moc jsme se snažili, snad se budou líbit. Teď schnou v keramické dílně, po vypálení v peci je budeme glazurovat a určitě se hotovými domečky pochlubíme.

Seznamovací diskotéka

Nový školní rok znamená, že se potřebujeme znovu vzájemně poznat. Přišli mezi nás prvňáčci a tak jim ukážeme, jak to děláme. Nejprve si s hudbou zatančíme, a když přestane hrát, podáme si ruce a řekneme své jméno. Potom tančíme dál. Hra střídá hru. Molekuly, kloboukový tanec, Ostrovy, Zpíváme a jiné. Už se trošku známe. Tak zase příště.

Sportovní seznamovací hry
Pěkné počasí a dobrá nálada s odhodláním vyhrát. To vše provázelo
 děti z družiny během her. Nakonec vyhráli všichni, protože sportování bavilo všechny.

Možná přijde i kouzelník?
Ano přišel, aby pobavil naše děti. Ty si s panem kouzelníkem vyzkoušely některá kouzla. A my jsme nechápali, jak to dělá, že prostrčí láhev tělem, rozmnožuje mince nebo propíchne balónek a on nepraskne ani se pak nevyfoukne. Pan Krejčí nebyl u nás poprvé a my doufáme, že ani naposledy, protože se už teď těšíme na jeho nová kouzla.

😀

V horkém počasí absolvovaly děti netradiční závody družstev. A protože je den dětí, netradičně dostali odměnu úplně všichni.

Družina podnikla cestu do pravěku

🦖

V pátek 26.5. jsme se sešli ve školní družině, abychom prožili odpoledne plné nových poznatků, her, zpěvu, soutěží. Hledali jsme poklad, který jsme potom snědli, čekala na nás stezka po stopách dinosaurů, kde museli všichni prokázat znalosti z přírodopisu, dějin, skládali jsme kostru dinosaura. Zahráli jsme si na módní návrháře, když jsme vyráběli oděv pro pračlověka, kreslili dinosaury. Večer si všichni ulovili večeři (párek) a nad ohněm opekli. Zazpívali a zahráli jsme si u táboráku. Potom už jsme si připravili v družince místečko na spaní a sledovali film Cesta do pravěku. Čekali jsme až se setmí, abychom mohli absolvovat stezku odvahy. To byl největší zážitek spolu s přípitkem dětským šampaňským na závěr celého dne. A pak už jsme se zavrtali do spacáků, popřáli si dobrou noc a nastalo ticho. Ráno jsme museli vše uklidit, k snídani nám paní vychovatelky napekly dobré buchty a nakonec jsme celou akci zhodnotili, dostali jsme upomínkové diplomy a ceny věnované městem Orlová. Domů jsme odcházeli plní nových krásných zážitků.

Čarodějnická stezka ve školní družině

Dnešní odpolední program v družině byl jasný. Zachránit zakletou princeznu, kterou začaroval zlý černokněžník a proměnil ji v čarodějnici. Děti musely navštívit 8 stanovišť, jež byla rozmístěna ve školní zahradě a plnit různé úkoly, aby nasbíraly potřebné ingredience do kouzelného lektvaru.  
Ten zlomil zlou kletbu a vrátil princezně její krásu. Děti byly velmi soutěživé a na stanovištích se dozvěděly také mnoho důležitých poučení. Jak se chovat v přírodě, pokud potkáme zmiji, užovku nebo divoká prasátka. Kde se schovat, jestliže nás zastihne bouřka, a proč je nebezpečné skákat do neznámé vody. Zábavné odpoledne jsme si moc užili a těšíme se na další hrátky. 

Odpoledne plné neobvyklých závodivých her
Děti musely přeskákat Člověče, nezlob se, projít po barvách, hodit šiškou do igelitového pytle, proběhnout po stopách, projít slalom s míčkem na pálce, smetáčkem dopravit míč do cíle, proběhnout žebříkem, na abecedě vyskákat své jméno, zdolat lavičku, proskákat po číslech kruhy a nakonec se podepsat. Hodně zábavy i pohybu. Vítězi byli všichni, proto je v cíli čekala sladká odměna.

„Moje město“ – akce ŠD

V úterý 14. 2. se konala ve školní družině vědomostní soutěž na téma: „Znáš své město?“
Během zábavného odpoledne děti zhlédly krátké video o našem městě, odpovídaly na kvízové otázky,
poznávaly známé budovy, skládaly znak města aj. Děti pracovaly ve skupinkách a byly velmi
soutěživé. Na 1. místo čekal diplom, ale sladkou odměnu si zasloužili všichni soutěžící.

Digitální gramotnost rozvíjíme i ve školní družině

I  s družinkou občas zavítáme do naší moderně vybavené počítačové učebny. Zábavnou formou se učíme např. anglická slovíčka nebo hrajeme různé interaktivní hry. 

Jana Kuzníková, vychovatelka ŠD

Vzpomínky na Vánoce
Soutěže, hry, přáníčka, koledy, pohádky, to vše zažily děti před Vánoci. Ale také stromeček a dárky. Hry a hračky do jednotlivých oddělení udělaly velkou radost.

My dospělí nad sněhovou nadílkou často hudrujeme, ale děti si ji v družině patřičně užívají.

Mikuláš v družině ztratil plášť

Mikuláš v družině ztratil plášť
Do družiny za dětmi zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Děti ze všech oddělení si pro ně připravily pěkná vystoupení. Hodné děti byly pochváleny a ty s hříchy musely slíbit čertům i Mikulášovi, že se polepší. Potom byly obdarovány sladkostmi z rukou andělů.No a když tato vzácná návštěva odešla, začala mikulášská diskotéka s pohybovými hrami. Děkujeme a těšíme se znovu za rok.

Liběna Greplová, vedoucí ŠD

Zpívající mravenečci ve školní družině
Ve středu 16.11. se sešly všechny děti na pěvecké soutěži. Přihlásilo se 25 malých zpěváčků, které ohodnotila porota složená z žáků, p. asistentky a vychovatelky. A protože se malým divákům písničky líbily, občas si zazpívali s účinkujícími. Celou soutěž vyhrála Věrka Dospivová, která se doprovodila hrou na ukulele. Na 2. místě se umístila Kristýnka Kazáriková a 3. místo obsadili Filip Žebrák a Luong Quac Tuan.

Slunečné počasí nás stále láká děti ve školní družině k venkovním hrám.

Drakiáda jinak
Pěkného počasí jsme využili k soutěži o nejhezčího draka. Děti pustily fantazii na špacír a prostor před školou vyzdobily barevnými draky. Škoda jen, že nám je později smyl déšť.

GALERIE Akcí školní družiny

Podzimní dýňová stezka ve školní družině
Ve středu 12.října  jsme se sešli ve školním altánu, abychom prověřili naše znalosti o přírodě. V areálu školní zahrady na nás čekalo devět stanovišť. A protože prvňáčci ještě neumí číst a psát, v družstvu jim pomáhali starší kamarádi. Poznat keře, stromy, ptáky a podobné otázky bylo pro některé hračka, jiným to  dalo zabrat. Všichni si zasloužili sladkou odměnu za znalosti, ale i pěkné chování v průběhu závodu. Radost udělají i diplomy. A co na to říkaly děti? Zeptejte se jich.

S družinou se hýbeme

Lotrýsek umí cvičit a sportovat, tak jsme pojmenovali odpoledne plné netradičních závodivých disciplín. Děti ze všech oddělení se sešly na hřišti pod školou, aby ukázaly mrštnost, rychlost, obratnost. A v cíli je čekala sladká odměna.

Tančírna
Ve středu 21.9. se sešly všechny děti v herně na tanečním odpoledni. Na začátku to byla seznamovací taneční hra. Poté se děti naučily nové a zatančily už známé taneční hry. Vládla dobrá nálada a chuť se protáhnout.

Jaro a léto v ŠD

Těšíme se na prázdniny. Závěrečná diskotéka

Nebezpečí kolem nás – naučná stezka
Odpoledne plné stanovišť zaměřených na obratnost, zručnost, pohyb a také na znalosti z oblasti zdravovědy, první pomoci, drog a jiného nebezpečí. Děti zodpovědně plnily úkoly – opičí dráhu, hod do obruče, slalom s míčem a tyčí, hledaly přírodniny, skládaly své jméno do abecedy, složily kostru, odpovídaly na otázky. A protože všechno splnily na výbornou, čekala je netradiční odměna – hledaly poklad, který si pak s chutí snědly. Celá akce sklidila u dětí úspěch.

Letos jsme po dlouhé době mohli s dětmi zase tvořit z hlíny moc hezké věci.  

Kouzelník
K MDD nadělily paní vychovatelky dětem představení kouzelníka Aleše Krejčího. Bylo veselo, pan kouzelník zapojil do kouzel děti a ty byly nadšené.

Soutěž ve skákání panáka

Svátek všech maminek
V neděli budou mít maminky svůj den, a tak jsme s dětmi kreslili maminky očima dětí. A musím říct, že se obrázky moc povedly, děti mají krásné maminky. Odměnu dostali všichni.

😀

Projektový týden Voda pro život

S dětmi jsme si povídali o významu vody pro život na naší planetě. Vyrobili si kapku vody s květinami, naučili se koloběh vody, vyhledávali informace. Nakonec vše využili v celodružinové soutěži, kde děti skládaly puzzle s koloběhem vody, musely vyluštit křížovku s vodními pohádkovými bytostmi, popraly se s doplňovačkou, vodním sudoku i vědomostním testem. 

Karneval

Konečně jsme se dočkali. Ve čtvrtek 27.2. se všechny děti zapojily do tanečních her a soutěží. Proběhlo představení masek, taneční vláček, oblíbená taneční hra Padni k zemi, Pošli míček, Kloboukový tanec, velký zájem byl o soutěž přenášení míčku na pálce, foukání papírové koule, pohyblivý chodník, ale také třeba hod na cíl. Každý si našel to své a nikdo neodešel bez odměny. Závěr karnevalu patřil už tradičně ptačímu tanci.

Zimní tvoření

V tomto týdnu jsme měli projektový den Co na to Češi – Naše Orlová.
Děti zhlédly dokumentární film o historii i současnosti Orlové. Četli jsme pověst o založení města. V soutěži družstev ukázaly děti  znalosti Orlové. Skládaly městský znak, ze stavebnic postavily naše město tak, jak ho ony vidí. Za vše byly samozřejmě děti odměněny diplomy, drobnými dárky a sladkostmi.

Liběna Greplová

Prosinec byl v družině ve znamení příprav na Vánoce. Děti se seznámily s tradicemi, četli jsme si vánoční pohádky, vyráběli přáníčka, zdobili stromečky, poslouchali i zpívali koledy, vyzdobili jsme si okna i třídy. A těšili se na Vánoce. Ty už jsou za námi, tak jen pár vzpomínek. Liběna Greplová

První radovánky ve sněhu
Napadl první sníh a děti se nemohly dočkat, až vyrazíme ven. No a jak to dopadlo? Všichni byli nadšení a to je moc dobře.

Čert a Mikuláš v družině

Zima ve školní družině

Vánoce v keramickém kroužku

Mikuláš v družině

Keramický kroužek

Již několik let mohou děti navštěvovat keramický kroužek a vyrobit si nějakou pěknou věc z hlíny. Naše děti jsou velmi šikovné a je znát, že je práce s hlínou baví. Jako každý rok i letos se zapojíme do vánoční soutěže, nyní o nejkrásnějšího anděla.

Zima 2019

Podzim 2018

Nekonečný příběh – maškarní rej

Pohádková výtvarná soutěž

Kouzelník v družině

Den pohybových her a soutěž v netradičních disciplínách

Zima ve školní družině

Vodící pes Amy v družině

V pondělí 13.11. přišel mezi děti do ŠD pan Ladislav Holba a jeho vodící pes Amy. Děti se seznámily s výcvikem psa, zkusily si,jaké to je být nevidomý. Dozvěděly se,jak pomoci nevidomým na ulici. Vyzkoušely si,jak se bránit, mohly si pejska pohladit. Na závěr panu Holbovi poděkovaly a předaly pamlsky a hračky pro pejska.

Podzim ve školní družině

Najdi svého přítele

Z pohádky do pohádky

http://kestudance.rajce.idnes.cz/Z_pohadky_do_pohadky_-_druzina_2017/

SLAVÍK
V pátek 7.4. proběhla v naší družině pěvecká soutěž Slavík. Porota měla těžký výběr,protože všechny přihlášené děti zpívaly hezky. Nakonec vybrala takto: 1. místo – Lenka Janíková a Klárka Capinská – Boky jako skříň,  2. místo – Michaela Fučová – Jaro letí, 3. místo – Tomáš Kupczak – Já jsem z Kutné Hory
Všechny děti byly odměněny a my jim přejeme,ať jim to i nadále tak hezky zpívá.
 

KARNEVAL

Jak znáš naše město

Zima v družině

V pondělí 5.12. si děti v družině užily Mikuláše i zábavu.

Podzim v družině

Indiánskou stezkou – zábavně naučné odpoledne spojené s přespáním v družině 13.-14.5.

http://kestudance.rajce.idnes.cz/Indianska_stezka/

Cesta kolem světa

V pátek 1.4. jsme měli v družině další kolo naší Cesty kolem světa. Tentokrát jsme se zastavili v našem městě. Děti viděly film o Orlové, četly si o historii , zjišťovaly zajímavosti a celé to vyvrcholilo soutěží družstev . A musím říct, že toho vědí o svém městě moc. Blahopřejeme vítězům.

Karneval ve ŠD

Keramický kroužek a jeho práce.Letos máme opravdu šikovné děti.Prohlédněte si některé jejich výrobky.

V zemi věčného ledu

Celý leden jsme se věnovali Arktidě a Antarktidě. Hráli hry, tvořili. Dokonce i počasí přálo a mohli jsme bobovat a hrát si ve sněhu. Vyvrcholením celého našeho snažení byla celodružinová vědomostní soutěž.

Vánoční cinkání 

Divadlo s nadílkou

Ve středu 2.12. k nám přijelo divadlo Beruška s pohádkou Čert a zima. Představení bylo poučné a hlavně zábavné. Nakonec si děti s herci zatančily.Odměnou hercům byl nejen potlesk,ale také nadšené a rozesmáté děti. Poté ještě dostaly Mikulášovu nadílku,která samozřejmě ihned zmizela v jejich bříškách.

 

Celodružinová akce „Stolečku,prostři se“

Všichni jsme kamarádi – žáci 9.tř. pro nás připravili soutěže a hry,které hrají kamarádi v jiných zemích a nám se to moc líbilo. Děkujeme.

Draci v oblacích

Hrajeme si na zvířátka

Projekt, který trval několik měsíců, kdy děti vyráběly, kreslily zvířata. Ale hlavně se s nimi seznamovaly, jak vypadají, kde žijí, čím jsou užitečná, proč je máme chránit. Vyvrcholením bylo zábavné odpoledne se soutěžemi, a hlavně přespáním v družině v pátek 15.5.. Nejprve děti hledaly Poklad krále zvířat, potom je čekal Závod moudré sovy. Ve škole pak diskotéka se soutěžemi, kde uplatnily děti své znalosti.Po večeři si vyzkoušely pexeso, přiřazování zvířat podle toho, kde žijí, procvičily si angličtinu na interaktivní tabuli ve Škole zvířátek. Večer bylo vyhodnocení všech soutěží, přípitek dětským šampusem, pohádka – aktuálně Bob a Bobek. A na co se všichni nejvíc těšili, byla Krtkova stezka odvahy. Pak už se unavení uložili do spacáků. K snídani byly buchty,které napekly p. vychovatelky. Po ní se děti rozešly spokojené do svých domovů.

http://sosmartina.rajce.idnes.cz/2015_SD_Hrajeme_si_na_zviratka_15.-16.5.#P1320438.jpg

Den Země – Sluneční královna

Zelený den plný her a soutěží

http://sosmartina.rajce.idnes.cz/2015_SD_Zeleny_den

Náš den se sněhem – činnostní učení ve ŠD

Pohádka je náš svět aneb karneval ve ŠD.

Bobování v družině: http://sosmartina.rajce.idnes.cz/2015_SD_Bobovani_7.1./

Prosinec ve školní družině.

Říjen a listopad ve školní družině.

Svátek ježků.

Celý měsíc děti vyráběly ježky nejrůznějšími technikami a seznamovaly se s životem ježků. 24.10. vyvrcholilo toto snažení vyhlášením vítězů výtvarné soutěže a taneční zábavou.

Září a říjen ve školní družině

Pohádkový den ve školní družině http://kestudance.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_den_ve_SD/školní družině

Ve čtvrtek 24.10. si žáci 7.A připravili soutěže a hry pro děti ze ŠD. Vše probíhalo v tělocvičně, děti se bavily a byly spokojené. Akce se vydařila a poděkování za vzornou organizaci patří těmto žákům Barči Konštacké, Vojtovi Sakmarovi, Verči Fuskové, Zdeňce Přečkové, Lukáši Radovi,Ondrovi Zelníčkovi.

Liběna Greplová

Foto Říjen ve školní družině: http://kestudance.rajce.idnes.cz/Rijen_ve_skolni_druzine/

Po stopách Bobříků J.Foglara

V pátek 24.5. se zúčastnily děti ŠD zábavně vzdělávacího odpoledne nazvaného Po stopách Bobříků J.Foglara. Děti hledaly poklad, poté plnily bobříky (hbitosti, mrštnosti, míření…) při soutěžích v tělocvičně. Následovala diskotéka s plněním dalších bobříků (květin, uloupených míst,zručnosti atd.). Bobříků bylo 14, všechny se plnily zábavnou formou a ten poslední, bobřík mlčení, plnily děti po večerce. Ale před ní ještě musely splnit bobříka paměti,když se naučily písničku Když jde malý bobr spát, povečeřely ve školní kuchyňce, následovala další část diskotéky, příprava spacáků na spaní, film Záhada hlavolamu, slavnostní ukončení přípitkem dětským šampaňským,.které přišel dětem otevřít za všeobecného nadšení pan ředitel a nakonec nemohla chybět oblíbená stezka odvahy. Ráno děti posnídaly buchty upečené p. vychovatelkami a rozešly se do svých domovů. Při prohlížení fotografií uvidíte,že dětem se akce líbila a všichni byli spokojeni.

Více fotek si můžete stáhnout zde: Bobrik

Vládce nebes – celostátní soutěž hodu vlaštovkou s časopisem ABC

1.místo – Tobiáš Kopáček.MPG<https://docs.google.com/file/d/0B7-aTP4qIhZ0R2ZqUUhtdWpBOUk/edit?usp=drive_web>

2. místo – Sabrina Pěgřimočová.MPG<https://docs.google.com/file/d/0B7-aTP4qIhZ0aEs5ZXlMUmpWSW8/edit?usp=drive_web>

3. místo – Nella Michalíková.MPG<https://docs.google.com/file/d/0B7-aTP4qIhZ0WnhLYmJfLUlreGM/edit?usp=drive_web

Foto  Vládci nebes

Karneval v družině

Ve středu 27.2. se děti ze školní družiny vydováděly při soutěžích a tanci na karnevalu zakončeném sladkou tečkou.Foto Karneval.

Ekologie v družině

V měsíci březnu jsme se ve ŠD věnovali ekologii a ochraně životního prostředí. K těmto tématům proběhly i soutěže např. Voda, co se nehýbe,  Co do přírody nepatří, Studánka živé vody. Děti prokázaly hodně znalostí a také to,že jim není naše životní prostředí lhostejné. Foto Ekologie

V zemi malých a velkých

Foto zabavne odpoledne

Škatulata

Odpoledne,kdy se děti volně pohybovaly z oddělení do oddělení a vybíraly si,co chtějí dělat. Zároveň děti vytvořily obrázky do soutěže z Pet víček.