POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatel:

Město Orlová
Osvobození 796,
Lutyně, 735 14 Orlová

Základní účel zřízení – školní vzdělávání

Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Základní škola Ke Studánce 1050 Orlová – Lutyně 735 14
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Základní škola Ke Studánce 1050 Orlová – Lutyně 735 14
 • 4.3 Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.00 – 14.00 hodin.
 • 4.4 Telefonní čísla

Sekretariát              596 511 789 ,  558 847 913, +420 731 074 472

Ředitel školy            558 847 914                 778 983 323

Zástupce ředitele     558 847 913

Ekonomka                +420 736 438 349, 558 847 918

Školní družina         558 847 916 

Školní jídelna          +420 731 196 896, 596 511 790

Školník                      +420 736 156 562     

 • 4.6 Adresa podatelny: Základní škola Ke Studánce 1050 Orlová – Lutyně 735 14
 • Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelnykestudance@kestud.cz(velikost souboru nesmí překročit 20MB, či musí být zaslána přes službu ukládání dokumentů)
 • 4.7.1 Přehled datových formátů, ve kterých přijímáme dokumenty:

elektronické dokumenty standardu MS Office a Google doc, PDF formát, JPG formát

 • 4.7.2 Přehled přenosných technických nosičů dat: USB disk
 • 4.7.3 Způsob nakládání s dokumenty neúplnými nebo obsahujícími škodlivý kód:

dokumenty, které neprojdou přes antivirovou ochranu, či jsou nečitelné, považujeme za nedoručitelné a pokud je to možné, vracíme je zasílateli

 • 4.7.4 Důsledky vad dokumentů:

vadné dokumenty jsou považovány za nedoručitelné a jsou vráceny odesílateli, pokud je to možné

 • 4.8 Datová schránka:  f45hv7r

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu: 60637791/0100 (KB)

6. IČO

48004219

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. DOKUMENTY

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Prostřednictvím elektronické pošty: kestudance@kestud.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):  f45hv7r

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Ke Studánce 1050 Orlová – Lutyně 735 14

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. PŘEDPISY

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 • 12.1 –
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. LICENČNÍ SMLOUVY

 • 13.1 Vzor licenčních smluv
 • 13.2 Výhradní licence v současné době nejsou Základní škole Ke Studánce 1050 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.