Platby, ceny stravného

Informace k bezhotovostním platbám stravného naleznete zde
Tiskopis Potvrzení k povolení inkasa lze stáhnout zde nebo na stránce dokumenty školy – ke stažení

Stravné v hotovosti na nový měsíc se vybírá poslední 2 pracovní dny v měsíci – termíny jsou aktuálně portálu Estrava.cz

 • 1. den: 10:00 – 14 h v kanceláři ŠJ
 • 2. den: 7 – 14:30 h v kanceláři ŠJ

Obědy se odhlašují den předem! Přes internet www.estrava.cz, (dkrehlikova@kestud.cz) do 13 h, telefonicky na č. 731196896, 596 511 790 do 14 h.

Inkasem se stahují platby k 20. dni v měsíci na měsíc následující.

Stravné na den:

 • žáci 7 – 10 let: 26,- Kč
 • žáci 11 – 14 let: 28,- Kč
 • žáci 15 let a více: 30,- Kč
 • cizí strávníci: 66,- Kč

Pozor změna. Stravné od 1.1.2022

 • žáci 7 – 10 let: 28,- Kč
 • žáci 11 – 14 let:30,- Kč
 • žáci 15 let a více: 32,- Kč
 • cizí strávníci: 68,- Kč

Každý strávník si musí zakoupit čip, který má strávník po celou dobu školní docházky. Čip je zálohovaný 120,-Kč. Slouží k identifikaci strávníka a bez čipu nebude oběd vydán. Při ztrátě si žák musí koupit čip nový. Záloha se vrací za nepoškozený čip.

Obědy do jídlonosičů se obědy vydávají:

 • pro cizí strávníky v banketce ŠJ v 11 00 – 11:30 h
 • pro nemocné děti v banketce školní jídelny v 11 00 – 11:30 h nebo v jídelně školy ve 13:45 h, rodič musí mít čip dítěte! Oběd do jídlonosiče může být odebrán pouze 1. den nemoci! Pak je rodič povinen oběd odhlásit, jinak uhradí plnou cenu oběda t.j. 64,- Kč.

Žákovi je poskytováno dotované stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011Sb.) a je zařazen do věkové kategorie a to po dobu celého školního roku (1.9. – 31.8.)

I. kategorie – děti 3 –  6 let

II.   kategorie – děti 7 –  10 let

III.  kategorie – děti 11 – 14 let

IV.  kategorie – děti 15 let a více