KROUŽKY U NÁS VE ŠKOLE

 – každý rok pravidelně nabízíme tyto kroužky

–  podmínky pro otevření jednotlivých kroužků: dostatečný počet přihlášených žáků na začátku školního roku

 1. STUPEŇ

Kroužek hravé a zábavné logiky

 • Deskové hry, rozvoj logiky, jazykolamy, slovní přesmyčky …
 • Určeno žákům 1. – 3. tříd.
 • Sejdeme se1 x týdně/ 14 dní.

Lektor: Mgr. Iveta Rymanová, Mgr. Jana Schmidová

Hravá angličtina

 • Různé hry na slovní zásobu, tematické hodiny (rodina, jídlo, zvířata, škola….), čtení krátkých pohádek, komiksů.
 • Určeno žákům 1. – 3. tříd (pro děti ze školní družiny)
 • Sejdeme se 1 x týdně / 14 dní.

Lektor: Jana Kuzniková

Přírodovědný kroužek

 • Kroužek je určený žákům s hlubším zájmem o přírodu, ekologii a další přírodní vědy. Hravou a zábavnou formou se seznámí se zákonitostmi přírody, s problémy životního prostředí a s místní přírodou. Součástí kroužku je poznávání života jednotlivých druhů živočichů, rostlin i celých ekosystémů včetně krátkých výletů do okolí za objevy a taji přírody.
 • Určeno žákům 4. – 5. tříd.
 • Sejdeme se 1 x týdně/ 14 dní.

Lektor: Ing. Lenka Urbancová, Ph.D.

Keramický kroužek 

 • Náplní keramického kroužku je práce s hlínou. Žáci se učí základní techniky a formování keramické hmoty, vykrajování, válení ,hnětení, práci se šablonou a glazování. Naučí se pracovat s různými nástroji a pomůckami k modelování. Při těchto činnostech žáci rozvíjejí fantazii, kreativitu, samostatnost, procvičují si jemnou motoriku. Žáci jsou vedeni k spoluúčasti na přípravě pracovního místa a závěrečnému čištění a omývání nástrojů a uklízení.
 • Sejdeme se ve středu od 15.00 do 16.30.
 • Určeno dětem školní družiny.

Lektor: Liběna Greplová, Renáta Křehlíková 

Klub digitálních tvůrců (Digital Creators Club)

 • Náplní školního volnočasového kroužku je zaměření na počítačovou tvorbu a počítačovou tvorbu videa a animace:  Seznámení se s různými programy a nástroji pro počítačovou tvorbu, se základními principy a technikami počítačové grafiky, zvuku, videa a animace, jako jsou například barevná teorie, kompozice, vrstvy, filtry, efekty, střih, přechody, synchronizace atd..
 • Součástí je praktické cvičení a vytváření vlastních projektů podle zadaných témat nebo vlastních nápadů, jako jsou například plakáty, loga, ilustrace, fotomontáže, komiksy, pohlednice, reklamy, prezentace, hudební klipy, krátké filmy, animované gify atd., prezentace a sdílení výsledků práce s ostatními účastníky kroužku a získávání zpětné vazby a konstruktivní kritiky
 • Činnosti připívají k rozvíjení kreativity, fantazie, estetického cítění a technických dovedností v oblasti počítačové tvorby.
 • Sejdeme se1 x 14 dní (90 min)

Lektor: Mgr. Jiří Zinecker, Richard Šnapek

Sportovní kroužek

 • Pohybové a míčové hry v tělocvičně
 • Sejdeme se 1x týdně
 • Určeno žákům 4. a 5 tříd

Lektor: Martin Pospíšil

Šachový kroužek – projekt OKAP

 • Je určen žákům 1. stupně, naučíte se v něm základům královské hry.
 • Zvýšíte si úroveň logického myšlení a získáte schopnost odhadnout tah soupeře.
 • Budete mít možnost zúčastnit se mimoškolních aktivit, táborů, soustředění apod.

Lektor: Valdemar Bednarz

BK Snakes Orlová – Basketbal, členství na pololetí 600 Kč, první tři tréninky zdarma

 • Sejdeme se v pátek 13:45 – 14: 45

Lektor: Roman Vítek

 1. STUPEŇ

Přírodovědný kroužek

 • Je zaměřen na všechna průřezová témata napříč zeměpisem, fyzikou, ale i matematikou.
 • Sejdeme se v úterý 13:50 – 14:35

Lektor: Ing. Viktor Pavelka

Sportovní kroužek

 • Míčové sporty, rozvoj kondice a vztah k pravidelnému pohybu
 • Sejdeme ve středa 7.00 – 7.45 hod.

Lektor: Ing. Viktor Pavelka

 Matematika – příprava na přijímací zkoušky na SŠ 

 •  Přípravný kroužek na přijímací zkoušky na střední školu
 • Určen žákům 9. ročníků, kteří budou konat přijímací zkoušky, září (říjen) – duben, 2-3 x měsíčně

Lektor: Mgr. Pavel Michelsohn

Kroužek německého jazyka

 • Kroužek probíhá zábavnou formou – hry, soutěže, písničky…
 • Témata – pozdravy, představování, rodina, číslovky, zvířata, jídlo, svátky v Německu – Vánoce, Velikonoce, případně podle zájmu žáků, 1 x týdně

Lektor: Mgr. Jela Široká

Kroužek anglického jazyka 

 • Konverzační témata na úrovni A2 dle Evropského společného jazykového rámce a RVP pro ZŠ 2. stupeň. Témata : Rodina, volný čas, škola, cestování, jídlo a pití,  můj denní režim, zážitky, situační rozhovory v restauraci, na dovolené, ve škole, reakce na běžné životní situace, vyprávění jednoduchých příběhů, popisy osob, věcí a míst atd. Doplnění: hry v anglickém jazyce (deskové, online např. ESL online English games) + vlastní tvorba.
 • Sejdeme se 1x týdně  

Lektor: Ing. Petr Thomas

Nebojme se češtiny

 • Kroužek je určen žákům, kteří chtějí proniknout do tajů české gramatiky hravou formou, chtějí se připravit na písemku nebo jít s větší sebejistotou k přijímacím zkouškám na střední školy
 • Sejdeme se 1 týdně/14 dní.

Lektor: Mgr. Radka Bednarzová