Metodik prevence

Kontakt: Mgr. Veronika Tobolová, mail: tobolovav@kestud.cz

Plán prevence 2022/23

NENECH TO BÝT!

Milí rodiče a žáci, naše škola byla zaregistrována do projektu „Nenech to být“. Ten nyní funguje jako anonymní online schránka důvěry mezi našimi žáky, rodiči a učiteli. „Nenech to být“ je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Kdokoli se cítí být ohrožen, nebo chce pomoci spolužákovi, může anonymně nahlásit problém skrz odkaz www.nntb.cz/s/83700cf  Moc děkujeme, že to s námi nenecháte být!

Odkaz

Příspěvky VZP na psychterapie dětí od 7 let