Školní jídelna

Směrnice č._10_2018_školní_stravování, Směrnice_č._10_2018_školní_stravování_dodatek_č.1.

Informace k bezhotovostním platbám stravného naleznete zde
Tiskopis Potvrzení k povolení inkasa lze stáhnout zde nebo na stránce dokumenty školy – ke stažení

Stravné na nový měsíc se vybírá poslední 2 pracovní dny v měsíci – termíny jsou aktuálně portálu Estrava.cz

 • 1. den: 10:00 – 14 h v kanceláři ŠJ
 • 2. den: 7 – 14 h v kanceláři ŠJ

Strávník – žák/yně školy je povinen si zakoupit v kanceláři ŠJ čip. Při jeho ztrátě je třeba informovat vedoucí ŠJ a dle dohody si zakoupit čip nový.

Obědy se odhlašují den předem! Přes internet www.estrava.cz, (jidelna@kestud.cz) do 13 h, telefonicky na č. +420 731 196 896, 596 511 790 do 14 h.

Zrušení stravování a povolení k inkasu – v případě, že byla ukončena školní docházka žáka na naší škole nebo chce zákonný zástupce ukončit stravování, je nutné neprodleně tuto informaci oznámit vedoucí školní jídelny. Bez zrušení stravování probíhá stahování inkasa i nadále. 

Stravné od 1.3.2023 – POZOR ZMĚNA OD 1.3.2023

 • žáci 7 – 10 let: 34,- Kč
 • žáci 11 – 14 let: 36,- Kč 
 • žáci 15 let a více: 38,-   
 • cizí strávníci:  78 Kč  

Obědy do jídlonosičů se obědy vydávají:

 • pro cizí strávníky v banketce ŠJ v 11 00 – 11:30 h
 • pro nemocné děti v banketce školní jídelny v 11 00 – 11:30 h nebo v jídelně školy ve 13:45 h, rodič musí mít čip dítěte! Oběd do jídlonosiče může být odebrán pouze 1. den nemoci! Pak je rodič povinen oběd odhlásit, jinak uhradí plnou cenu oběda t.j. 70,- Kč. 

Objednávky jídel:

 • jídla se objednávají s dvoudenním předstihem
 • první dva dny v novém měsíci se vaří pouze 1 jídlo
 • pokud se na jídlo č. 2 nahlásí méně než 30 porcí, bude zrušeno

Změna jídelníčku vyhrazena!

Kontakt: vedoucí školní jídelny – Radomíra Bisová +420 731 196 896