Kontakty školní družina

Telefon: 558 847 916

Vedoucí vychovatelka ŠD 1: Liběna Greplová

e-mail: greplova@kestud.cz

Vychovatelka ŠD 2: Renáta Křehlíková

e-mail: krehlikova@kestud.cz

Vychovatelka ŠD 3: Jana Kuzníková

e-mail: kuznikova@kestud.cz