Pro naše žáky

Tato záložka se připravuje ve spolupráci s našimi žáky a žákovskou radou 🙂

Školní řád 😎😅

Edupage

Edupage z pohledu žáka: https://help.edupage.org/?lang_id=8&p=u42

V případě, že Vám nefunguje nějaká část Edupage, kontaktujte ICT koordinátora Mgr. Jiřího Zineckera zinecker@kestud.cz.

Při problémech v Edupage zkuste nejdříve vyčist ve svém telefonu paměť. Postup: Jak vyčistit pamět v Edupage ve svém telefonu

DALŠÍ

Sešity dle ročníků 👨‍🏫

Fotogalerie

Facebook

Instagram

Systém kurzů v průběhu školní docházky

Počítačová učebna pro žáky bez PC – hodiny pro žáky, kterí nemají doma PC/tablet nebo jejich zařízení je zrovna nefunkční (žáci mají možnost dodělat si úkol v digitální podobě, odevzdat online úkol, dodělat si práci, kterou v hodině nestihl)

I. stupeň: Úterý 12 40 – 13 15 malá učebna PC

II. stupeň: Pondělí 13 30 – 14 15 malá učebna PC

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zinecker, zinecker@kestud.cz

Podmínka účasti:

1. Žák musí kontaktovat pana Zineckera vždy dopředu.

2.Práce, úkol musí souviset se školou.

DISTANČNÍ VÝUKA – rady, odkazy, videa žáků