Žákovská knížka – Edupage

Přihlášení  ZŠ Ke Studánce

Edupage slouží jako žákovská knížka, hlavní komunikační kanál mezi rodiči a školou a platforma pro distanční výuku.

Možnosti přihlášení – přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci: pro android nebo pro Apple

Existují dva typy účtů – pro žáky a pro rodiče (zákonné zástupce). Přístupové údaje by měl každý žák a jednotliví zákonní zástupci obdržet od třídního učitele. V případě ztráty hesla se obraťte na třídního učitele 🙂

Rozdíl mezi rodičovským a žákovským účtem

V případě, že Vám nefunguje nějaká část Edupage, kontaktujte ICT koordinátora Mgr. Jiřího Zineckera zinecker@kestud.cz.

Při problémech v Edupage zkuste nejdříve vyčist ve svém telefonu paměť. Postup: Jak vyčistit pamět v Edupage ve svém telefonu

Školní účty EDU a Google