Recitační soutěž – městské kolo

7.3.2018 Vyp Od rkaleta

V úterý 6. 3. 2018 se konala přehlídka recitátorů v DDM Orlová. Za 1.kategorii se jí zúčastnilo 11 dětí, z naší školy byla dvě děvčata – Lenka Janíková ze 3.A a Věrka Lišková ze 3.B. Básně všech účastníků byly vtipné, milé a děti se hodně snažily. Někteří měli velikou trému, jiní zase byli odvážní a šikovní a k nim patřila i  vítězka za 1.kategorii naše Lenka Janíková s básní  Na výletě v divném světě od J. Havla. Na 2.místě byla Marie Tokárová ze ZŠ Doubrava. Oběma dívkám gratulujeme a přejeme jim hodně štěstíčka     v okresním kole, které se koná v dubnu v Havířově.

Ve 2.kategorii nás reprezentovaly dvě dívky – Kristýna Obadalová ze 4.B a Veronika Slívová ze 4.A. Zde soutěžilo 19 dětí a recitátoři byli také velmi šikovní. Bylo těžké vybrat nejlepší. Bohužel, z naší školy děti nevyhrály, ale to nevadí. Na 1.místě byla Tereza Czajová ze ZŠ K. Dvořáčka a na 2. postupovém místě Gabriela Pajaková ze ZŠ U Kapličky.

Všechny děti byly odměněny nejen velkým potleskem, ale také sladkými dobrotami a vítězové knihami. Ti, co nevyhráli, nemusí být smutní. Snaha se také cení a hlavně je krásné, že děti mají rády poezii a třeba se jim příště podaří také zvítězit. Chtěla bych jim poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. Dík patří také každé paní učitelce, která děti vzorně připravovala na přehlídku.

Recitační soutěž reprezentovaly z naší školy také dvě žákyně ze 2.stupně. Adéla Římanková ze 7.B a Zuzana Kalinová z 8.B. Zuzka obsadila 1.místo a postoupila do okresního kola. Moc gratulujeme a budeme fandit, ať uspěje co nejlépe.

Recitační soutěž byla vzorně zorganizovaná, proto bych ráda poděkovala i zástupcům našeho DDM Orlová.

                                                                                                          Mgr. Alena Szczepanská

Facebooklinkedin