ORLOVÁ NENÍ HLAVNÍM MĚSTEM DROG

18.3.2018 Vyp Od rkaleta

Předávání cen žákům orlovských škol, kteří se svými díly zapojili do soutěže Dětského parlamentu Orlová zaměřené na problematiku drog a drogové závislosti, proběhlo ve čtvrtek 15. března 2018 v Domě dětí a mládeže v Orlové za přítomnosti předních představitelů města Orlová a Městské policie Orlová. Odpoledním programem provázeli předseda dětského parlamentu a Mgr. Václav Šaroch, který má na starosti prevenci kriminality a protidrogovou tématiku, ceny žákům předával osobně pan starosta, Ing. Tomáš Kuča.

Podnětem pro vyhlášení této soutěže byla nespokojenost orlovských žáků s mediálním obrazem Orlové jako „hlavního města drog“. Výtvarná i literární díla jsou velmi působivá a účastníci akce si je mohli prohlédnout jednak při prezentaci přímo v sále, jednak v prostorách DDM.

Žákovské práce byly rozděleny do několika kategorií. V kategorii literárních prací obsadila s textem „Život není Disney“ krásné druhé místo naše žákyně Terezie Zamišková z 9. B.

Součástí programu bylo promítání filmu  PČR o příčinách vzniku závislosti hlavní hrdinky, počátcích závislosti, problematice získávání a financování drogy až po tragické následky jejich užívání.

S přípravami a organizací celého projektu i odpoledního programu pomáhali také naši členové parlamentu, Daniel Orel a Marianna Urbánková.

Mgr. Radka Václavíková a Mgr. Monika Kozubková

Facebooklinkedin