Příroda kolem nás – projektový den spojený s přespáním v družině

6.6.2019 Vyp Od rkaleta

Vše začalo 31.5. besedou s myslivci z Albrechtic. Ti přivezli dětem ukázky mnoha vycpaných zvířat, rohy a parohy, ale největším překvapením byli dva psi, kteří předvedli, jak umí hledat zvěř a také akrobatické cviky. Myslivci pojali besedu interaktivně, děti se zapojovaly velmi rády a nakonec byly pochváleny za své velké znalosti o zvířatech. Byla to moc hezká a poučná akce. Potom se děti přemístily na dvůr, kde hledaly poklad, na Zelené stezce si zopakovaly znalosti o přírodě, soutěžily o nejhezčí obrázek oblíbeného zvířátka, u táboráku si opekly buřty. Po návratu do družiny je čekal slavnostní přípitek a pohádka. Všichni jsme netrpělivě čekali, až se setmí. Pak odvážlivci vyrazili na nejvíc očekávanou i obávanou Stezku odvahy, ze které si přinesli diplom a museli se na určeném místě podepsat. Zážitků bylo plno a ve spacáku si je všichni vzájemně sdíleli. Ale únava byla také velká, takže se brzo všem zavřela očka. Po probuzení čekaly na děti buchty a čaj k snídani a po sbalení svých věcí ještě zhodnocení akce a rozdání diplomů. Některým se domů ani nechtělo, ale všichni byli spokojení. Tak zase za rok …                                     Liběna Greplová

Soutěž o nejhezčí domeček pro hmyz
Facebooklinkedin