„Hopsa, hejsa“ do lesa

2.6.2019 Vyp Od rkaleta
Den dětí jsme tentokrát oslavili v přírodě lesoparku. Od školy jsme vyšli hned v 8 hodin. Po příchodu do lesoparku jsme se rozdělili do družstev po třech, rozdali jsme si kartičky pro bodování a vyrazili jsme po značkách  do terénu. Na sedmi stanovištích jsme plnili úkoly z vlastivědy, přírodovědy, zdravovědy a nechyběla ani pohybovka hod kriketovým míčkem na cíl. Na jednotlivých stanovištích jsme poznávali různé druhy bylin a dřevin, zapátrali jsme v paměti po znalostech z historie naší země a zeměpisných vědomostech o ČR. Po doběhnutí posledního družstva do cíle jsme se přemístili do blízké koliby, kde jsme se občerstvili z vlastních zásob, někteří si dali tolik oblíbenou pizzu.
Mezitím paní učitelka spočítala body a proběhlo vyhodnocení soutěže družstev. První tři nejlepší dostali drobné dárečky a sladkosti. Všechny děti pak byly odměněny sladkou čokoládou za statečnost.
Ve zbytku času jsme se ještě vyřádili na prolézačkách a kluci si na blízkém hřišti zahráli kopanou.
Do školy jsme dorazili s pocitem krásně stráveného dopoledne.
Mgr. Jarmila Folvarčná, Barbora Zapletalová a děti z 5.B
Facebooklinkedin