I když jsme odlišní, všichni jsme stejní

6.6.2019 Vyp Od rkaleta

V úterý 4. června 2019 měli žáci 2.A a 2.B třídní projekt na téma I když jsme odlišní, všichni jsme stejní. Pro žáky to bylo nové projektové téma, protože všechny naše dosavadní projekty byly zaměřené na pohádky, písničky a podobně.

V úvodu jsme si vysvětlili, že lidé jsou z různých světadílů, mají jiné zvyky; představili jsme si kamarády z Asie, Afriky, Austrálie, Evropy i Ameriky. Přečetli jsme si příběhy o jejich životech a rodinách. Děti na těchto vyprávěních mohly vidět, že ne každý má dětství spojené s hrami, bezstarostností a domácí pohodou. Ve skupinách pak společně vypracovali úkoly k přečteným příběhům.

V další části našeho projektu jsme se zaměřili na knihu Lentilka pro dědu Edu, kde jsme si názorně vysvětlili, že bohužel existují i nemoci, které vyléčit nelze, a mohou se s nimi setkat v blízkém okolí.

Řekli jsme si, jak se k takovým lidem máme chovat, jak jim můžeme pomoci. Na závěr si děti samy navrhly své budoucí povolání, kterým by pomáhaly nemocným lidem.

Mgr. J. Schmidová, Mgr. I. Tobolová

 

Facebooklinkedin