Informace pro rodiče žáků 1. stupně

11.5.2020 Vyp Od rkaleta

Vážení rodiče!

Děkuji Vám za zpětnou vazbu při zjišťování předběžné účasti žáků ke znovuotevření školy. Pomůže nám to k přípravě organizace školy. Ze zákona musí zákonný zástupce projevit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Proto je nutné vyplnit formulář, který je ke stažení na webových stránkách školy a také ho obdržíte elektronickou poštou. Ještě jednou si, prosím, přečtěte „Výňatek z…“ aby mezi námi nedocházelo k nedorozumění.  Složení skupin a organizaci prvního dne zveřejníme do pátku 22.5. 2020. U žáků, kteří do školy nenastoupí, bude probíhat výuka v dosavadním režimu.

Orlová 11. 5. 2020                                                                             Mgr. Milan Fus – ředitel školy

Formulář

Výňatek z pravidel a organizace při znovuotevření školy pro žáky 1. stupně Příloha_čestné_prohlášení

Facebooklinkedin