Vážení rodiče žáků 9. tříd!

5.5.2020 Vyp Od rkaleta

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Pokud chcete, aby Vaše dcera (syn) navštěvoval školu za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ, musíte to oznámit nejpozději do čtvrtku 7. 5. 2020 na adresu: fus@kestud.cz. (Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020)

Taky se musíte spolu se svou dcerou (synem) seznámit s „Výňatek z pravidel a organizace při znovuotevření školy pro žáky 9. tříd“.

Při prvním vstupu do školy je třeba odevzdat vyučujícímu vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ (k dispozici i na webu školy a v papírové podobě ve vstupu do školy).

Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 11,20. Příchod do školy: 9. A – 7,50,

  1. B – 7,55. Výuka začíná v úterý 12. května 2020.

Žáci musí mít s sebou všechny učební pomůcky do předmětů JČ a M.

V Orlové 5. 5. 2020                                                                           Mgr. Milan Fus – ředitel školy

Výňatek pravidel pro žáky 9.tříd

Příloha_čestné_prohlášení

Facebooklinkedin