Informace k docházce žáků 1. stupně po znovuotevření školy 25. 5. 2020

20.5.2020 Vyp Od rkaleta
  • Číslo učební skupiny (1-6), do které je zařazeno Vaše dítě, Vám sdělí třídní učitel.
  • 25.5. 2020 (pondělí) přijdou žáci ke škole v 7,55. Před školou se přiřadí k pedagogovi s číslem své skupiny (bude viditelné z dálky).
  • Při prezentaci odevzdá žák (rodič) učiteli vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ne starší 3 dnů). Bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy!
  • Učitelé odvedou po skupinách žáky do školy. Pro cizí osoby (rodiče, doprovod, atd.)je vstup do školy zakázán.
  • Do školy si žáci s sebou přinesou: náhradní roušku + igelitový pytlík na použitou roušku, věci potřebné k plnění úkolů distančního studia (to s čím jste pracovali doma), přezůvky – ty se budou denně odnášet domů (nesmí zůstat ve škole!), svačinu + pitný režim. Další požadavky upřesní učitel.
  • Žáci s docházkou do 12,00 hod. opouštějí školu takto: ti co nemají oběd cca 11,50 hod., stravující se po 12,00 hod.
  • Žáci s docházkou do 16,00 hod. donesou první den do školy prohlášení rodičů o odchodech dětí z odpolední výuky (družiny). Odchody budou umožněny ve 13,30 hod., 15,00 hod., 15,30 hod. a 16,00 hod. Žáci budou školu opouštět samostatně ve zvolenou hodinu, eventuální doprovod čeká před školou. Zvonek družiny bude nefunkční. Možno volat na telefonní čísla 1. skupina – 731 074 472, 2. skupina – 736 438 349.
  • V případě zdravotních problémů neposílejte dítě do školy!!!

V Orlové 20. 5. 2020                                                             Mgr. Milan Fus – ředitel

Facebooklinkedin