Informace pro žáky II. stupně ke znovuotevření školy – od 8. 6. 2020

29.5.2020 Vyp Od rkaleta

Organizaci dobrovolné docházky žáků II. stupně do školy sdělí žákům a rodičům třídní učitelé do pátku 5. 6. 2020. Nepůjde o pravidelnou denní docházku, další podstatné informace Vám sdělí třídní učitelé.

V Orlové 29. 5. 2020                                                                  Mgr. Milan Fus – ředitel školy

 

Facebooklinkedin