Den Země na 1. stupni Studánky

Den Země na 1. stupni Studánky

24.4.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

V pátek 21. dubna proběhl na 1. stupni naší základní školy projektový den nazvaný Den Země. U příležitosti svátku naší planety Země jsme si tímto projektem připomněli důležitost ochrany životního prostředí. Projektový den byl rozdělen do dvou částí. Jednu část žáci strávili v tělocvičně, kde na stanovištích plnili zajímavé ekologické a přírodovědné úkoly. Za jejich splnění dostali v závěru malou odměnu. Ve druhé části si učitelé pro žáky připravili aktivity ve třídách. Společně si povídali o správném chování lidí k přírodě, vymýšleli činnosti, které vedou ke zlepšení životního prostředí, třídili odpad, zhlédli poučná videa, vytvářeli výtvarné práce. Některé paní učitelky se se žáky vypravily na akci Den Země do DDM Orlová, která byla vzhledem k výročí našeho města zaměřena na tématiku života orlů. Mohli si prohlédnout a vzít do svých rukou mnohé exotické živočichy, z čehož měli obrovskou radost. Zajímavá byla i návštěva městské knihovny, kde se děti seznámily s knihami s tématikou přírody a splnily také bobříka přírody. Činností bylo opravdu hodně a děti se shodly na tom, že se jim tento projektový den velmi líbil.

Mgr. Andrea Holaňová

Facebooklinkedin