Den Země na 2. stupni Studánky

Den Země na 2. stupni Studánky

26.4.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Den Země je celosvětová událost každoročně organizovaná 22. dubna. Má upozornit veřejnost na ekologické hrozby a důležitost ochrany životního prostředí. Letošním tématem naší školy bylo téma Zachraňme oceány. Ve čtvrtek 20.4. si naši žáci 2. stupně připomněli, jak člověk ovlivňuje ekosystém oceánů a moří, a zamysleli se nad tím, čím mohou přispět k jeho zdraví a udržitelnosti i oni sami. Naplánované aktivity na Den Země byly rozděleny do několika částí. V první části pětičlenná družstva žáků jednotlivých tříd prezentovala témata týkající se problematiky oceánů a moří, která si dříve vylosovali. Prezentace hodnotila komise, ve které zasedal pan ředitel a učitelé přírodovědných předmětů. Ve druhé části žáci řešili různé kvízy a testy z přírodních věd jako je přírodopis, zeměpis, fyzika a ekologie. Mezitím, co družstva mezi sebou soupeřila, ostatní děti ve třídách tvořily tzv. Ekologické desatero, což není nic jiného než návrh pravidel ekologicky šetrného způsobu života, jimiž se žáci a učitelé chtějí v budoucnu řídit. 

Ing. Lenka Urbancová, PhD. a Mgr. Barbara Drobíková

Facebooklinkedin