Bezpečně cestou i necestou aneb Vidět a být viděn

Bezpečně cestou i necestou aneb Vidět a být viděn

23.4.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Znalosti zaměřené k tématu dopravní výchovy si do jednotlivých ročníků zařazují vyučující během celého školního roku. Jelikož je duben měsícem bezpečnosti, rozhodli jsme se na 1. stupni zařadit projektové vyučování pod názvem „Bezpečně cestou i necestou aneb Vidět a být viděn“. 

První třídy si připomněly důležitá telefonní čísla, zopakovaly si bezpečnou cestu do školy, určovaly správné a nesprávné chování v silničním provozu a navštívily strážníky Městské policie Orlová.

Druhé ročníky si povídaly o dopravních situacích na křižovatce, společně pracovaly s pracovními listy, poznávaly dopravní značky a kreslily obrázky s dopravní tématikou.

Třetí třídy si zopakovaly důležitá telefonní čísla a pravidla silničního provozu z pozice chodce, otestovaly se na znalostech dopravních značek, zhlédly videa zaměřená na dopravní výchovu a v neposlední řadě kreslily obrázky s tématikou „Bezpečná cesta do školy“.

Čtvrté ročníky poznávaly a vysvětlovaly význam dopravních značek nejen v okolí školy, zaměřily se na téma cyklista – kolo a jeho vybavení, řešení jednoduchých dopravních situací při jízdě na kole; vyzkoušely své znalosti v testech z pravidel silničního provozu.

Páté třídy si zopakovaly témata chodec, cyklista, zhlédly krátká videa (Semafórek) zaměřená na cyklisty a bezpečnost na silnici, povídaly si o obecných zásadách při poskytování první pomoci (jak postupovat při bezvědomí, resuscitaci, poranění hrudníku, břicha, páteře, …), pracovaly s pracovními listy, kde posuzovaly správné a nevhodné chování na komunikacích; nakonec se otestovaly ve znalostním testu.

Děkuji všem učitelům 1. stupně za pěkně připravené aktivity pro své žáky. Dále děkuji také BESIPu za reflexní doplňky (samolepky a pásky), které na konci vyučování dostali všichni žáci.

Mgr. I. Rymanová

Facebooklinkedin