CO DOKÁŽOU ŠIKOVNÉ RUCE

15.4.2015 Vyp Od rkaleta

Již řadu let učím na Základní škole Ke Studánce v Orlové po boku kolegyně Elišky Ulmanové, která vyučuje český jazyk a výtvarnou výchovu. A učí srdcem. Vztah k umění se projevuje u ní nejen při výuce a organizování výstav ve školní galerii, u jejíhož zrodu stála, ale sama se věnuje výtvarné tvorbě. Její doménou jsou drobná výtvarná dílka, jako např. novoročenky, přáníčka všeho druhu, šperky z nyní populárních materiálů ( plasty, látky, drátky, korálky). Zapojila se také do soutěže O nejkrásnější květ, kterou v rámci Velikonoční výstavy organizoval Dům kultury města Orlová. A svou květinou zvítězila. Gratulujeme jí a jsme rádi, že máme v pracovním kolektivu na naší škole tak šikovnou výtvarnici.

Je třeba ještě dodat, že úspěch slavila naše škola dvojmo. Pod vedením paní Renaty Křehlíkové zvítězily svými květinami i děti z naší školní družiny. Těm patří také gratulace.

za kolegy ZŠ Ke Studánce Mgr.Robert Kaleta 

Facebooklinkedin