Rizikový fenomén – sharenting

29.3.2022 Vyp Od rkaleta

Seznamte se s pojmem Sharenting

Vážení rodiče, v letošním roce realizujeme
nový výzkum, který se věnuje rizikovému fenoménu, který se nazývá sharenting
a který se týká především rodičů. Sharenting je vlastně rizikové sdílení
citlivých informací o dítěti (fotografie, videa) především v online
prostředí a začíná představovat významný problém, který má dopad na
bezpečnost dětí v online prostředí.

V našem výzkumu se zaměřujeme na to, co čeští rodiče o svých dětech sdílejí,
co považují za bezpečné, zda jejich děti se sdílením materiálů souhlasí, jak
rodiče reagují, pokud je dítě požádá o smazání fotografií apod. Rádi bychom
vás proto požádali o sdílení našeho výzkumného nástroje mezi rodiče (pokud
jste i vy rodiči, můžete se do výzkumu samozřejmě také zapojit).

Dotazník je k dispozici zde: https://forms.office.com/r/u9FMBAQUMC
(Dotazník je určen rodičům dětí mladších 18 let.)

Výzkum je zcela ANONYMNÍ. Výsledky výzkumu přispějí ke zlepšení bezpečnosti
dětí v online prostředí a také přispějí k zefektivnění prevence cílené právě
na rodiče.

Velmi děkujeme za Váš čas a za to, že budete nástroj sdílet mezi další
rodiče!

Výzkumný tým E-Bezpečí

Výzkum realizuje tým projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci s
podporou společnosti Microsoft. Veškeré údaje o respondentech (demografická
data) budou využita pouze a výhradně ke statistickému zpracování, nikoli ke
komerčnímu či nekomerčnímu využití. Data jsou anonymizována a nejsou a
nebudou předávána třetím stranám.

Facebooklinkedin