Známe Orlovou?

9.11.2018 Vyp Od rkaleta

V úterý 6. 11. se konala v muzeu Těšínska již každoroční soutěž s názvem „ Známe Orlovou“. Za každou základní školu v Orlové byli vybrání dva nejlepší žáci z třetích tříd.

Soutěžící měli za úkol vyplnit co nejlépe test týkající se historie Orlové až po současnost. Téma soutěže navazuje na učivo prvouky třetího ročníku a je pro žáky velkým přínosem. Za naši školu byla vybrána dvojice: Hanka Vavřičková (3. A) a Tomáš Kupczak (3. B.). V letošním roce byly znalosti soutěžících natolik vyrovnané, že se téměř všichni umístili na předních místech a odcházeli ze soutěže s diplomem. Z naších reprezentantů vybojoval krásné druhé místo Tomáš Kupczak.

Všichni účastníci dostali bohaté odměny, které jím předali představitelé města. Děkujeme žáčkům za jejich snahu, píli a vzornou reprezentaci.  Muzeu Těšínska a našemu městu děkujeme za možnost zúčastnit se této soutěže.

                                                                                                          Jana Kuzníková

Facebooklinkedin