VYZNÁM SE V NAUČNÉ KNIZE

8.10.2021 Vyp Od rkaleta

V úterý 5. 10. jsme se vypravili do městské knihovny na první knihovnickou lekci, která nás měla naučit, jak si rychle najít knihu, kterou bychom si rádi přečetli.

Po přivítání s paní knihovnicí jsme se usadili na pohodlné polštářky a začali pozorně naslouchat, jak správně postupovat při vyhledávání jednotlivých titulů. Paní knihovnice nám poradila, podle jakého klíče jsou knihy v knihovně řazeny: např. podle jména autora, podle barevných proužků na hřbetu knihy označujících věkovou kategorii nebo podle témat. Naučná literatura je zase značena čísly 0 – 9 a toto řazení je stejné ve všech knihovnách.

Poté následovaly zajímavé rady, jak se v knize rychle orientovat a najít si potřebné informace, k čemuž je možno využít obsah knihy, názvy kapitol a stránek, popřípadě je možno hledané slovo najít v rejstříku.

A aby nezůstalo jen u teorie, druhá část byla věnována praktickému výcviku nabytých vědomostí. Po rozdělení do skupinek jsme se s chutí pustili do pátrání po určených knihách a zjišťování požadovaných informací, které jsme si zapisovali do připraveného pracovního listu. Na závěr vedoucí skupinek seznámili ostatní žáky s tím, jak si se zadanými úkoly poradili.

Lze konstatovat, že všichni se moc snažili a úkoly splnili na výbornou, za což si od paní knihovnice zasloužili velkou pochvalu.

Už teď se těšíme na osobní setkání se spisovatelkou knih pro děti paní Pospíšilovou, které se uskuteční 18. října ve zdejší knihovně.

                                                                                                                              Mgr. Vlasta Kramná a žáci 4. A

Facebooklinkedin