Plavecká soutěž měst 2021 v Orlové

8.10.2021 Vyp Od rkaleta

Dne 6.10.2021 proběhl 30.ročník Plavecké soutěže měst. Pravidla soutěže jsou jasně dané, každý účastník od dítěte až po veterány, tedy všechny věkové kategorie, může libovolným způsobem uplavat 100 m. Není to závod, čas se měří z toho důvodu, aby dle bodových tabulek a věkové kategorie, mohl plavec pro své město získat body, které se sčítají. Města v ČR jsou ještě rozdělena dle počtu obyvatel. Pěkná soutěž s rovnými pravidly pro všechny. Děti mladší 6 let a veteráni nad 60 let získají jen za uplavání této vzdálenosti 100 m maximální počet bodů, tj. 28 dle tabulky. Město Orlová bylo, jako každý rok, přihlášeno v kategorii do 50 000 tisíc obyvatel.  A jak vše dopadlo? Orlová z devíti přihlášených měst skončila na pěkném třetím místě. Plavecká soutěž začala už ráno v 6:00 hod. a první plavkyní byla Ing. Martina Szotkowská z MÚ Orlová a David Uherek zaměstnanec SMO. 

             Město                              počet bodů            účastníků  

    1.    Bohumín                             8903                         659

    2.     Hodonín                             5701                         312

    3.     Orlová                                3549                         328

Dle výsledku je vidět, že nezáleží na počtu plavců, ale na podaných výkonech. Město Orlová navíc už několik let, co se přihlašuje do soutěže, vyhlašuje a ohodnotí nad rámec soutěže i jednotlivé kategorie a prvním třem ve věkových kategoriích předá věcné ceny.  Rovněž nejmladší a nejstarší je ohodnocen při slavnostním předávání cen. Nejstarší účastnici Růženě Marklové bylo 81 let , nejmladší dítě 2roky, plavalo s pomůckami a 5 let  bez pomůcek.

Všechny zajímá určitě i nejlepší výkon. Mezi ženami to byla Anežka Šidlová čas 1:11,0, mezi muži Lukáš Jurášek 1:07,0.

V dopoledních hodinách plavaly školy, největší účast měla ZŠ Ke Studánce, zde přišlo 82 žáků odplavat 100 m vzdálenost, plaval nejen ředitel Mgr. Robert Kaleta, ale i učitelé. Nejlepší výkony žáků  jsou ve škole na nástěnce vedle atletických rekordů. Těsně před ukončením soutěže se dostavil i starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna se svou dcerou a uplavali 100metrovou vzdálenost.

Výsledky ZŠ Ke Studánce Orlová

  1. Jakub   BANOT        8.A   1:27,9                                1.   Karolína MATĚJÍČKOVÁ    9.B    2:15,0 
  2. Tomáš ZELNÍČEK     9.A   1:34,3                                2.   Viktorie TRUHLÁŘOVÁ      6.A    2:34,5
  3. Daniel BRENKUS     6.A   1:59,8                                 3.  Natálie   BENKO                  6.B    2:37,8
  4. David HURÁČ          9.A   2:00,8                                 4.   Adriana MAJETNÁ              6.A   2: 44,9

Plaveckou soutěž připravil MÚ Orlová a organizačně zajišťoval Klub plaveckých sportů Mládí Orlová a samozřejmě zaměstnanci krytého bazénu. Čas měřili plavci Plaveckého klubu, všichni studenti gymnázia z Orlové. Škoda, že se soutěže nezúčastnily orlovské střední školy. Plavání patří nejen ke vzdělání, k nejzdravějším sportům, zvyšující fyzickou kondici, rovnoměrně zatěžuje celý pohybový aparát, ale hlavně lze plavat od dětského věku, pokud se však naučíte plavat, až do vysokého pozdního věku.  Tímto zvu na příští ročník další lidi z Orlové, budete zdravější, silnější a rovnější.

                                                                                                       Ing. Viktor Pavelka, učitel a trenér plavání

Facebooklinkedin