Výlet 4.B a 5.B do Rožnova pod Radhoštěm – 21. 5. 2019

25.5.2019 Vyp Od rkaleta

Školní výlet jsme si naplánovali již několik měsíců předem, aby vše klapalo jak rožnovské hodiny. Ale… Pan řidič si spletl školu, kde měl čekat, tím se odjezd opozdil o nějakou čtvrthodinku. Průjezd Ostravou byl velmi pomalý, samé opravy, snížená rychlost – opět nějaká časová ztráta a k tomu se přidal silný déšť. Než jsme ale přijeli do Rožnova, vyšlo nádherné sluníčko!

S paní průvodkyní jsme se vydali do vesničky ve skanzenu, prošli jsme malé chaloupky ze dřeva, přivítaly nás husy, kačer a nějaké kravičky. Nejvíce se dětem líbil veselý kozel, který na ně zvědavě vykukoval z okýnka svého chlívku. Nechal se hladit a vesele dětem olizoval ruce. Seznámili jsme se s životem našich předků. Prohlédli jsme si starý větrný mlýn a vydali se do kopce k Jurkovičově rozhledně. Po schodech většina vystoupala až na nejvyšší terasu, ze které byl krásný výhled do okolí. Zpátky jsme se vydali jinou cestou dolů. Bohužel paní průvodkyně si popletla turistické značky, a tak místo procházky lesem jsme kráčeli  po ,,stezce odvahy“ s příkrým svahem . Navíc byla cesta po dešti plná bláta. Někomu se povedlo i upadnout, naštěstí se nikomu nic nestalo.  Vzali jsme všechno s humorem.

Nasedli jsme opět do autobusu, který nás zavezl na Ranč Bučiska, vedle které jsou cvičné lyžařské můstky pro letní přípravu skokanů. Zde jsme se umyli a poobědvali v příjemné hospůdce . Oběd všem chutnal, výborná polévka a řízky s bramborou kaší.

Po obědě byl pro děti připraven zábavný program: střelba z luku do terče, pokus o chůzi  na chůdách, jízda na koních a venkovní trampolíny. Žáci byli rozděleni do družstev a soutěžili mezi sebou. Pak měli chvíli rozchod, aby si mohli koupit drobné suvenýry a sladkosti.

Na závěr byla hra „Hledání pokladu“. Procházeli jsme lesem, kde byly ukryté různé předměty, které děti hledaly. Zastavil je rytíř, který jim zadával různé zajímavé otázky. Zástupci jednotlivých družstev tak získávali další body. Nakonec po něm děti měly házet šišky, což se jim moc líbilo. Bránil se mečem a štítem. Po několika krocích je všechny polekal loupežník. Ten nám vyprávěl o hradu Rožnov, který se nacházel v kopci nad námi. Dozvěděli jsme se, že byl postaven jako strážný hrad. Pak byl opuštěn a nastěhovali se do něj loupeživí rytíři, kteří přepadali pocestné a kupce v okolí. Panovník rozhodl, že musí být loupežníci zabiti a hrad rozbořen, a tak se také stalo. Pak se ptal loupežník dětí na různé znalosti z vlastivědy, např. na kterém hradě se dříve ukrývaly korunovační klenoty a který hrad je u nás největší.

Děti dostaly za správné odpovědi sladkou odměnu. Po návratu si mohly ještě před vyhodnocením soutěží  zaskákat na trampolínách. Všechna družstva byla odměněna  sladkostmi. Pak jsme se vydali zpět  k  autobusu. Cestou nám žáci sdělovali své pozitivní dojmy, někteří dokonce prohlásili, že to byl nejlepší výlet ze všech, které dosud zažili. Myslím, že nám procházka nádhernou beskydskou přírodou vlila mnoho energie do žil. A co nás velmi překvapilo? Žáci si téměř nevzpomněli na své mobilní telefony  a komunikovali spolu tváří v tvář. Příroda je velmi mocná čarodějka. Akce agentury Výletníci byla moc dobře připravená.

  Mgr. A. Szczepanská a Mgr. J. Folvarčná

Facebooklinkedin