Živá knihovna

25.5.2019 Vyp Od rkaleta

Páteční ráno strávilo 24 žáků vybraných z různých tříd „čtením živých knih“ v prostorách Městské knihovny v Orlové.

Co si pod tím představit?

V knihovně nás čekaly čtyři „živé knihy“ – čtyři velmi zajímaví lidé, kteří nechali naše žáky nahlédnout do svých životů. Ač svou životní dráhu startovali za nepříznivých podmínek, v kulturně i sociálně znevýhodněném prostředí, dokázali dosáhnout velkých cílů. Jejich životní příběhy jsou velmi zajímavé, děti jejich životy mohly „prolistovat“ jako knihy, mohly klást otázky a získat nový pohled na osudy jednotlivých protagonistů: školní asistentky, sociální pracovnice a pracovníků prevence kriminality. O tom, že práce s lidmi je jedna z nejnáročnějších, není pochyb. A tak nezbylo, než obdivovat odhodlání a osobní statečnost všech „živých knih“.

Organizátorům děkujeme za zprostředkování této akce.  A co na to děti? „Spoustu věcí teď vidím trochu jinak.“, „Otevřeli mi oči.“, Takovou práci bych nedokázala dělat. Neměla bych na to nervy.“, Některé potkávám ve městě, ale neuměl jsem si představit, co vlastně dělají. Jsou teda dost odvážní.“.

Mgr. Monika Kozubková

IMG_20190524_075505

Facebooklinkedin