VÍTE, CO JE TO LETTRISMUS ?

22.4.2016 Vyp Od rkaleta

Výstavní síň Sokolská 26 v Ostravě nabídla dětem školního věku animační program vycházející z díla třineckého rodáka Eduarda Ovčáčka, jehož celoživotní dílo je svázáno s ostravským regionem a zasahuje do mnoha oblastí umění, jako je grafika, sochařství, malířství, typografie, koláž a nejrůznější druhy vizuální poezie.  V současné době je díky svým grafikám jednou z vedoucích osobností českého lettrismu, který se vyvíjel od 40.let 20.století a jehož hlavním inspiračním zdrojem je litera, písmový znak.

Žáci nejprve absolvovali komentovanou prohlídku vystavených exponátů a poté se nenáročnou formou seznámili s lettrismem. Vytvořili si svou vlastní vizuálně poetickou kompozici a nahlédli do principů grafických technik tisku. Mluvilo se i o kultuře všedního dne, tvarosloví typografie a využití estetiky na nepravděpodobných místech. Žáci 8. a 9. tříd pak mohli vnímat linie a tvary ve svém okolí, vyhledávat nové podněty a rozvíjet tak zásobu svých znakových vyjádření.

Program se všem líbil a určitě můžeme prohlásit, že to nebyla naše poslední návštěva výstavní síně Sokolská.

         Mgr.E.Ulmanová a D.Murová

Facebooklinkedin