STANISLAV KOLÍBAL VYSTAVUJE V ORLOVÉ

25.4.2016 Vyp Od rkaleta

Celý duben mohli Orlované navštívit nově zrekonstruovanou výstavní síň v Domě kultury města Orlové a pozastavit se nad tvorbou orlovského rodáka Prof.ak.soch. Stanislava Kolíbala, který se řadí k významným představitelům českého konceptuálního umění. Také žáci mnoha tříd z naší školy na výstavu zašli. Mohli jsme přímo odhalit výtvarný vývoj tohoto umělce, poněvadž výstava nabízí jednak kresby a akvarely z poloviny minulého století, jednak nejnovější práce z oblasti konceptuálního umění a architektury. Viděli jsme plastiky, návrhy na objekty k bydlení nebo multifunkční domy, řadu reliéfů. Výstava je velmi zajímavá a poučná. A my, Orlované se můžeme pyšnit, že právě z našeho města profesor Kolíbal pochází.

      Mgr.E.Ulmanová

Facebooklinkedin