„VIKINGOVÉ“ na Studánce

5.5.2017 Vyp Od rkaleta

Dne 4. 5. 2017 na naši školu zavítali členové AGENTURY PERNŠTEJNI se svým pořadem: VIKINGOVÉ – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci. Žáci se dozvěděli, kdo to byli Vikingové, proč se jich bála celá Evropa, jak se dokázali plavit na velké vzdálenosti bez kompasu, jak vlastně takový Viking opravdu vypadal, jak fungovala vikinská posádka lodi, v čem byl úspěch jejich výprav.

Děti si přímo vyzkoušely, jak musela být sehraná posádka drakkaru a zkusili vytvořit některé štítové formace, které Vikingové používali v boji. Dominantním prvkem představení byla replika dlouhé vikinské lodi v poměru 1:4, délka lodi 4,5-5 m. Žáci do tříd odcházeli s tím, že se dozvěděli něco o běžném životě, společnosti a zvycích seveřanů, a že to nebyli jen barbarští nájezdníci.

Už nyní se těšíme na další „NÁVRATY DO HISTORIE“, s kterými nás navštíví a překvapí v příštím školním roce.

Mgr. Jela Široká

Facebooklinkedin