EXKURZE VÍTKOVICE

4.5.2017 Vyp Od rkaleta

V úterý 2. května 2017 v dopoledních hodinách žáci osmých ročníků navštívili prezentaci společnosti Vítkovice Machinery Group a Vítkovické střední průmyslové školy – VMG, během níž byli seznámeni nejen s výrobní činností společnosti, ale také získali mnoho cenných informací o možnostech studia na zmíněné škole a o maturitních i nematuritních studijních oborech, které škola nabízí. Žáky zaujala také informace o možnosti získat prospěchové stipendium či finanční odměnu za kvalitně odvedenou práci v rámci odborné praxe ve firemních dílnách.

Poté následovala exkurze do provozu Vítkovice Hammering, kde si žáci, vybavení ochrannými pomůckami, prohlédli nejmodernější plně automatizovanou a počítači řízenou rychlokovací linku. Průvodce žáky seznámil se základními informacemi o zpracovávaných materiálech, technologii výroby, jednotlivých fázích procesu kování, žíhání a kalení, včetně závěrečné kontroly jakosti finálního výrobku pomocí ultrazvuku, a o expedici produktů. Protože část této linky byla z technických důvodů mimo provoz, měli žáci zcela výjimečnou možnost nahlédnout i do staré kovárny, kde právě probíhalo vyjmutí dvacetitunového ingotu z pece a jeho opracování pod tlakem původního, téměř sto let starého lisu.

Cílem exkurze bylo představit žákům technické obory, které mají v našem regionu mnohaletou tradici a firmy mají o jejich absolventy zájem. Těžkou, dříve manuální práci dnes vykonávají automatizované linky a k jejich obsluze je zapotřebí nejen znalost výrobních procesů, ale také informačních technologií. Další informace o studiu na Vítkovické střední průmyslové škole budou moci zájemci získat na další exkurzi, tentokrát přímo v areálu školy, na začátku příštího školního roku, kdy bude získávání informací o možnostech dalšího vzdělávání ještě aktuálnější.

Mgr. Monika Kozubková a Mgr. Radka Václavíková

Facebooklinkedin