Úspěch žáků 1. stupně v městském kole recitační soutěže v DDM Orlová

Úspěch žáků 1. stupně v městském kole recitační soutěže v DDM Orlová

12.3.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Ve čtvrtek 9. 3. se konalo městské kolo recitační soutěže. Reprezentovali nás Michal Szuścik z 2.B, Filip Botur z 2.A, Jiří Chrástecký ze 4.B a Liliana Gráfová z 5.A. Všichni byli výborní, a proto dostali drobné dárečky, sladkosti a zasloužili si velkou pochvalu. Navíc se žáci naší školy umístili na předních místech. V první kategorii bodoval Michal Szuścik, který získal 2. místo. Ve druhé kategorii se umístil na 1. místě Jiří Chrástecký a 4. místo obsadila Liliana Gráfová. Do okresního kola, které se bude konat v Karviné, postupují z každé kategorie dva nejlepší. V sobotu 1. 4. budou naši Studánku reprezentovat Jirka s Michalem a my jim budeme držet palce. Hodně štěstí, kluci! Děkujeme paní ředitelce domu dětí a mládeže Mgr. Janě Šertlerové a jejímu týmu za organizaci soutěže, věcné ceny pro děti a pohodovou atmosféru. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě recitátorů podíleli.

Mgr. Andrea Gemmelová

Facebooklinkedin