Deváťáci absolvovali přednášku: Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých

Deváťáci absolvovali přednášku: Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých

21.3.2023 Vyp Od Radka Bednarzová


O tom, co znamená být trestně odpovědný a kdy se jím stáváme, přišel žákům devátých ročníků vyprávět por. Bc. Miroslav Kolátek z Oddělení prevence Policie České republiky. Zmínil rovněž rozdíly mezi přestupky a trestnými činy a věnoval se i problematice pořizování a šíření intimních fotografií. Své vyprávění doprovázel por. Kolátek příklady z praxe.


Mgr. Veronika Tobolová, metodička prevence

Facebooklinkedin