Tříkrálové putování v 2.A

10.1.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Tři králové doprovázeli  žáky 2.A na cestě za nadílkou. Cestou žáci museli splnit celou řadu úkolů. Zodpovědět otázky  kvízu týkajícího se příběhu o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, najít v bludišti cestu k Betlému, vyrobit si královskou korunu, vypočítat matematické příklady a bezpečně dopravit zlato na určené místo. Kometa jim nakonec ukázala místo, kde byla ukrytá malá odměna za splněné úkoly. Na úplný závěr našeho putování si děti vyměnily mezi sebou dárečky, které si koupily, podívaly se na pohádku Jak to bylo na Tři krále a zazpívaly písničku My Tři králové jdeme k vám. 

Mgr. Zamišková Andrea a žáci 2.A

Facebooklinkedin