STÁŘÍ NAŠÍ PLANETY

21.5.2021 Vyp Od rkaleta

Minulý týden měli žáci 5. A možnost zhlédnout on – line program „Stáří naší planety“. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhalo spojení pomocí aplikace Google meet.

Tento pořad byl realizován prostřednictvím projektu „MAP II – ORP Orlová“,  jehož účelem je zlepšení kvality místního vzdělávání.

Přednáška paní Radany Slováčkové byla zaměřena na geologické éry ve vývoji Země, jejich rozdělení do několika etap a odlišnosti ve výskytu určitých druhů rostlin a živočichů. V druhé části pořadu si žáci vyzkoušeli práci s textem.  V článku Cizí kořist zaměřeném na období pravěku vyhledávali informace o době, ve které se příběh odehrává, hlavním hrdinům přiřazovali jejich charakterové vlastnosti, vyhledávali zvířata, o kterých se příběh zmiňuje.

Přínosem této besedy byla spousta doplňujících a rozšiřujících informací, kterými si žáci doplnili vědomosti získané v předcházejícím ročníku. Žáci nebyli jen pasivními posluchači, ale do besedy se aktivně zapojili svými poznatky z četby knih o pravěku.

Celkově lze akci hodnotit jako velice zdařilou a těšit se na další setkání s p. Sedláčkovou, která svým fundovaným projevem dokázala žáky této věkové kategorie velice zaujmout.

Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin