Hurá do přírody

19.5.2021 Vyp Od rkaleta
Tentokrát do zahrady volnočasového střediska Spirála,kde se konala přírodovědná akce ,,Ztracená vejce“. Tuto akci připravil a vedl p.Adam Bura,který již několik let vede přírodovědné oddělení DDM.
Nejprve jsem si vyslechli přednášku s ukázkami vajec různých druhů živočichů,od zástupců hmyzu,ryb,přes obojživelníky,plazy,ptáky až po savce. Vejce se lišila tvarem,velikostí,zbarvením. Nejvíce děti zaujala vejce sarančete,ptakopyska a žraloka.
Potom si děti vyzkoušely přiřazování vajec k určitým druhům ptáků-holuba,křepelky,sovy,emu,husy,bažanta a slepice.
Po odborné přednášce následovala hra v hledání ukrytých vajec v zahradě střediska. Děti byly rozděleny do několika skupin a měly za úkol najít celkem 70 ukrytých vajec.
Všem se zábava velice líbila a hlavně,když se krabičky jednotlivých skupin rychle plnily vajíčky. Velkou radost měli ti, kteří našli i čokoládová Kinder vajíčka. Nejen skupina s největším počtem nalezených vajíček,ale i ostatní skupiny byly odměněny sladkými dobrotami.
Dopolední zábava byla super nejen aktivitami,ale i počasím,které se umoudřilo a zpod mráčků na nás vykukovalo sluníčko.
Mgr.Jarmila Folvarčná, Mgr. Andrea Zamišková a děti 5.C a 1.A
Facebooklinkedin