Soutěž ve sběru papíru

8.2.2019 Vyp Od rkaleta

Během měsíce ledna vyhlásila Žákovská rada soutěž ve sběru papíru. Až do 8. 2. byl vestibul školy pravidelně zavalen kily a kily papíru. Výsledky jsou následující: Na 1. místě se umístila třída 3. A, která odevzdala 944,5 kg a vysloužila si poukázku na 500,- Kč. Na 2. místě skončila třída 2. A s 904 kg, která získává poukaz na 400,- Kč a na 3. místě třída 4. B, která nasbírala 868 kg a tím si zasloužila poukaz na 300,- Kč. Celkem se na Studánce sesbíralo 4188,5 kg starého papíru.

Výhercům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Za ŽR Mgr. V. Tobolová

Facebooklinkedin