Discover the World

6.2.2019 Vyp Od rkaleta

V úterý 5. 2. 2019 se v Havířově na SŠTO konala soutěž základních škol v angličtině – „Discover the World“.  Účastnilo se celkem 5 týmů, v každém týmu byli 4 žáci + přidělený cizinec. Cizinci pocházeli z Indonésie, Číny a Ruska. Našemu týmu byla přidělena 19 – ti letá studentka z Číny, se kterou jsme si mohli povídat, a také nám pomáhala při soutěžení.

Soutěž měla 4 části: První byla o všeobecném přehledu ohledně ČR, tam se soutěžilo přes stránku Kahoot, samozřejmě v AJ. Další části bylo skládání puzzlí a dřevěné židle, ve třetí části se prezentovaly projekty o ČR v AJ a poslední, čtvrtou části, bylo popisování světa, opět v AJ, kde jsme získali nejvíc bodů.

Z počátku se nám moc nedařilo, ale zachránili jsme to na projektu, skládání a popisu. V konečném součtu jsme se umístili na 1. místě, dostali jsme diplom a odměny. Celou soutěží provázel rodilý mluvčí Ben z Nového Mexika, který žije 5 let v Havířově.

Soutěž se nám moc líbila a přejeme našim mladším spolužákům, aby i oni v příštím roce dosáhli na medaile.

Daniel Kozubek, Karel Holeksa, Libor Slezák, Ondřej Škavronka – všichni z 9. B

Facebooklinkedin