Školní výlet do Štramberka

11.6.2021 Vyp Od rkaleta

1. A, 2. A a 5 .C se vypravily 8. 6. na dlouho očekávaný výlet. Všichni se moc těšili a počasí se vydařilo. V pohodě jsem dorazili do města Štramberk. Děti chválily krásné historické domy na náměstí, dřevěná stavení, vodní kašnu i novogotický kostel.

První zastávka byla před pekárnou, kde jsme se dozvěděli, proč se pečou štramberské uši. Víte to ?

Když obléhali město Tataři, obyvatelé se před nimi schovali do jeskyní v kopcích. Vzali si s sebou i hospodářská zvířata. Tataři na ně marně čekali v táboře pod městem. V noci sešli štramberští muži dolů a prokopali hráze 3 rybníků, tím vytopili tatarské ležení. Tatařii museli utéct, ale zůstaly po nich pytle plné uší, které Tataři řezali svým obětem. Na památku tohoto vítězství se začaly ve městě péct štramberské uši. Tradice se dochovala dodnes. Děti se v pekárně seznámily s výrobou této dobroty, kterou si s pomocí pana pekaře vyrobily a také ochutnaly.

Každá třída postupně navštívila starobylou věž – Štramberskou Trúbu. Točité schodiště se některým líbilo, jiní se trošku báli, ale pohled z výšky do krajiny všechny děti potěšil a udivil. Po návratu dolů si někteří kupovali pohlednice či turistické známky. Všechny překvapily obrázky Karla Gotta a kostýmy   z pohádky Když draka bolí hlava, která se natáčela právě zde. Po svačině ve stínu stromů jsme sestoupili zpět na náměstí. Šli jsme si prohlédnout výzdobu kostela, sochy a obrazy.  O jeho historii nám povídala paní kostelnice. Příjemný chládek nás velmi osvěžil.

Páťáci se vydali do jeskyně Šipka, kde byly kdysi nalezeny kosti neandrtálského dítěte a mnoho dalších historicky vzácných nálezů, např.  kosti zvířat, úlomky nástrojů apod.

Děti se velmi těšily na návštěvu Minizoo Aqua Terra s průvodcem, který nás seznámil s různými živočichy. Viděli jsme jedovaté i neškodné  hady, ještěrky, ryby, želvy,  pavouky, brouky a nejmenší opičky na světě – marmozetky. Odvážlivci si nechali dokonce položit hada na krk. Děti si nakoupily různé hračky a dárečky nejen pro sebe, ale i pro sourozence a rodiče.

V autobuse si všichni vzájemně sdělovali, co se jim nejvíce líbilo. Příjemná atmosféra zářila dětem z očí. Páťáci byli plní energie, ale někteří prvňáci a druháci cestou krásně usnuli.

Výlet dopadl skvěle a budeme na něj určitě rádi vzpomínat.

            Mgr. A. Szczepanská,Mgr. J. Folvarčná, Mgr. A. Zamišková

Facebooklinkedin