Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

23.2.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Ve středu 22. února se konalo školní kolo v recitační soutěži. Úvod patřil našim nejmenším prvňáčkům, jejichž recitace byla oceněna velkým potleskem. Poté byla zahájena samotná soutěž, které se zúčastnilo 15 žáků ve dvou kategoriích. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících naší školy. V první kategorii (žáci 2. – 3. ročníků) se umístil na 1. místě Michal Szuścik z 2. B, na 2. místě Filip Botur z 2. A a na 3. místě Jakub Kukula z 3. A. Ve druhé kategorii (žáci 4. – 5. ročníků) se umístil na 1. místě Jiří Chrástecký ze 4. B, na 2. místě Liliana Gráfová z 5. A a na 3. místě Kristýna Zapletalová z 5.B. Všichni, kteří se umístili, dostali originální medaile, za které děkujeme panu Mgr. Pavlu Michelsohnovi. Kromě toho byli odměněni diplomem, sladkostmi a drobnými cenami. Recitátoři, kteří se neumístili, dostali účastnický list a poděkování za přípravu na soutěž. Velké „děkujeme“ patří paním učitelkám a postupujícím, kterým budeme držet palce v městském kole, jež se uskuteční v březnu v DDM. Už teď se těšíme na další recitační soutěž v příštím školním roce.

Mgr. Andrea Gemmelová

Facebooklinkedin