5.A se přesvědčila o tom, že ptáci jsou nedílnou součástí naší přírody

5.A se přesvědčila o tom, že ptáci jsou nedílnou součástí naší přírody

22.2.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Tématu životního prostředí a jeho ochraně se věnujeme především v hodinách přírodovědy. Tentokrát jsme jej formou projektového dne zařadili do předmětu český jazyk. 

Základem se stal naučný text o ptácích. Při jeho čtení žáci pracovali metodou I.N.S.E.R.T. – pomocí symbolů vyjadřovali svůj vztah k vyhledaným informacím. Metodu brainstormingu zase využili při tvoření vět na dané téma.

V dalších částech projektového dne žáci řešili spíš zábavné úkoly – rébusy na vyhledávání názvů ptáků, čtyřsměrky, v textu označovali části vět dle zadání, rozhodovali o pravdivosti napsaných vět, doplňovali vynechaná písmena do slovních spojení, na doplňování názvů ptáků, které obsahují slovo obecný a lesní využili myšlenkové mapy.

Množství získaných informací využili na besedě v DDM Orlová, kde pod vedením pana A. Bury zhlédli prezentaci „Co se děje s ptáčky v zimě.“ Žáci si prohlédli fotografie u nás žijících ptáků, třídili je na ty, kteří u nás na zimu zůstávají, kteří odlétají anebo k nám přilétají a u nás přezimují. Nemohla chybět ani informace, jak se o ptáčky můžeme v zimě postarat a jaké krmivo je vhodné jim do krmítek nasypat.

Za výborné znalosti a vzorné chování si žáci od pana Bury vysloužili nejen pochvalu, ale i malou sladkost. Závěr vydařeného dne završila prohlídka zvířat v teráriích a možnost nakrmit morčátka a králíčky přinesenou zeleninou.

                                                                                                                         Mgr. Vlasta Kramná a žáci 5.A

Facebooklinkedin