Sbírka Život dětem

31.3.2023 Vyp Od rkaleta

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy,
Ke studánce 1050 Orlová Lutyně za pomoc při sbírce ve školním roce 2022 2023 a za finanční částku 3 420, Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.

Facebooklinkedin