Den vody na Studánce

Den vody na Studánce

30.3.2023 Vyp Od Bednarzová

Voda je život

Voda, vodička, voděnka… Tak toto téma se prolínalo na naší škole celým dopolednem ve středu 22. března. U příležitosti Světového dne vody se zde konal celoškolní projektový den s názvem „Voda je život“. Žáci i učitelé přišli do školy v modrém oblečení. Všichni víme, že voda je jednou z nezbytných podmínek života na Zemi, proto je potřeba připomínat si její důležitost a také potřebu chránit ji a neplýtvat jí. Učitelé si pro žáky připravili celou řadu zajímavých aktivit. V některých třídách začal den zpěvem písniček o vodě, či poslechem symfonické básně B. Smetany – Vltava. Dále žáci podle sluchu poznávali zvuky vody, učili se o koloběhu vody v přírodě. V hodinách chemie zkoušeli pokusy s vodou, kdy si stanovili hypotézy, bádali a poté zkoumali tvrdost vody, zda obsahuje rozpuštěné nerosty, které výrazně ovlivňují její chuť a vlastnosti. Po provedeném pokusu byli schopni rozlišit jednotlivé druhy vod a pochopili, proč se voda dělí na vodu pitnou, užitkovou a destilovanou. V tento den probíhalo bádání i v přírodovědné učebně, kdy za velkého nadšení žáci mikroskopovali řasy zrněnky, které mají kulový tvar, aby neztrácely svou životadárnou kapalinu. V anglickém jazyce používali vodní idiomy, osmisměrky apod. V dalších třídách řešili hádanky, pranostiky a kvízy, vytvářeli myšlenkové mapy, jednotlivě i ve skupinách plnili pracovní listy, pracovali s texty o vodě, vyhledávali důležité údaje, překládali slovíčka do angličtiny, vydali se k místní studánce, nebo do DDM na naučný program „Život u rybníka“. A v neposlední řadě se zamýšleli nad plýtváním s vodou a tím, co bychom mohli změnit v našem přístupu k vodě. Pěkných a nápaditých činností bylo opravdu hodně. Žákům se projektový den moc líbil a věřím, že si z něj odnesli spoustu nových informací.

Mgr. Andrea Holaňová

Facebooklinkedin